Fiskebåtar foto Bernt Brandal
REKORDÅR: 2022 vart eit rekordår for norsk fiskerinæring. Torskesektoren stod for den største auken. Illustrasjonsfoto: Bernt Brandal
Nytt

Selde fisk for 28 milliardar i fjor

2022 vart eit rekordår for norsk fiskerinæring. Grunnen er ein auke i prisane.

09.01.2023

(NPK-NTB-NETT.NO): Førebelse tal frå Fiskeridirektoratet viser at norske fiskarar selde fisk for 28 milliardar i 2022.

Det er 4 milliardar meir enn året før og ny rekord. Hovudgrunnen til auken er at prisane har gått opp.

Torsk auka mest
Torskesektoren bidrog mest til den nye rekorden. Sektoren auka med 3 milliardar frå året før, og omsette for i overkant av 9 milliardar.

Hovudgrunnen til auken er at kiloprisen på både torsk, sei og hyse har gått opp.

Makrellprisen opp ein firedel
Prisen for andre fiskesortar har òg auka i løpet av fjoråret. Prisen på makrell gjekk opp med 24 prosent, samtidig som det vart fiska meir makrell.

Det gjorde at omsetninga for fiskarane i pelagisk sektor bikka ni milliardar kroner, ei auke på meir enn milliarden samanlikna med året før.

Fleirdobling for kongekrabbe
Kongekrabbe har òg auka kraftig i pris. Det har vore ein trend over fleire år.

I 2017 var gjennomsnittsprisen per kilo kongekrabbe 157 kroner. I 2022 var gjennomsnittsprisen 415 kroner – om lag ei tredobling i løpet av perioden.

Publisert: 09.01.2023 11:51

Sist oppdatert: 09.01.2023 11:57

Mer om