Wenche Emblem Larssen Foto Marius Rosbach 11
FORSKNINGSLEDER: Wenche Emblem Larssen leder arbeidet til Møreforsking på sjømatområdet og prosjektet Fisk 4.0. Onsdag fortalte hun om arbeidet til representanter for bransjen. Foto:: Marius Rosbach
Nytt

Storsatsing for mer effektivt fiske

Hvor hardt kan en robot gripe uten å skade fisken? Det er blant spørsmålene et stort forskningsprosjekt skal finne ut.

Marius Rosbach
14.12.2022

I høst har Møreforsking startet opp et nytt prosjekt som skal se nærmere på industrialiseringen av fiskeflåten.

Med et budsjett på hele 41 millioner kroner over seks år, skal de undersøke ulike måter å gjøre ting smartere og mer effektivt på innen fiskeflåten.

– Vårt hovedfokus er det som skjer i fabrikken, men så er det flere ting rundt som henger sammen, forteller prosjektleder Wenche Emblem Larssen til NETT NO.

– Er i verdenstoppen
Onsdag var rundt 30 representanter fra bransjen samla til kurs i Ålesund, hvor de fikk vite mer om arbeidet. Selv om næringa stadig jobber med å forbedre seg, tror Larssen det er flere gevinster å hente.

– Norsk fiskeriflåte er i verdenstoppen. Men det betyr ikke at det ikke er noe å strekke seg mot, sier hun.

Forskerne har delt arbeidet i fire deler: Selve båten, fabrikken, kvaliteten på fisken og ikke minst samhandling. For Larssen forteller at målet med forskningen er at det også skal skapes ny aktivitet og nye samarbeid.

Til prosjektet vil det blant annet komme stipend til tre doktorgrader, en postdoktorgrad i tillegg til bachelor- og masteroppgaver for studenter ved NTNU.

Wenche Emblem Larssen Foto Marius Rosbach 22
ULIKE OMRÅDER: Forskningsprosjektet Fisk 4.0 har delt opp arbeidet i fire temaområder: Selve båten, fabrikken, kvaliteten på fisken og samhandling. Arbeidet skal foregå fram til 2027. Foto: Marius Rosbach

Samspill mellom teknologi og fisk
Larssen forteller at de starta prosjektet med ei kartlegging av verdikjeden, og samtaler med næringa for å finne ut hvor skoen trykker i dag. Samspillet mellom teknologi og fisken er ett av temaene som er pekt på.

– Om du for eksempel gjør endringer på teknologien, hvordan påvirker det kvaliteten på fisken, spør Larssen.

Da kan man undersøke hvordan fisken påvirkes ved å bli grepet av en robot, eller å falle fra en viss høyde.

– I tillegg kan en ved bruk av maskinsyn sortere fangst både på art, størrelse og fangstskader. Sensorteknologi kan gi skipper, eller fabrikksjef full kontroll på kjølekjede, hygiene og andre faktorer som påvirker kvaliteten, sier Larssen.

Ikke alt skal automatiseres
Plassutnytting, design og gjenbruk av energi er andre områder som skal undersøkes. Larssen forteller at målsettingen gjerne er å redusere plassen som trengs om bord. De vil også undersøke om automatisering gir behov for andre typer fagfolk om bord.

– Det er ikke slik at alt om bord skal automatiseres, og jeg tror vi er nødt til å ha kompetente fiskere om bord i tillegg. Men en del operasjoner knytta til sløying og bløgging, innfrysing og pakking vil være interessant å se på, sier hun.

– Det er også interessant å se hvordan vi kan overføre kunnskap. Er det for eksempel noe å lære av automasjon innen andre bransjer som bil, eller møbelindustrien, legger Larssen til.

En rekke bedrifter er med i prosjektet, som blant annet har fått støtte fra Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet skal gå fram til starten av 2028.

Publisert: 14.12.2022 14:17

Sist oppdatert: 14.12.2022 21:33

Mer om