Sjøbua foto sjøbua 11
Foto: Sjøbua
Nytt

Sjøbua konkurs – igjen

Ansette uten jobb etter at Ålesund-restaurant gikk over ende få år etter forrige konkurs.

Marius Rosbach
20.02.2023

Selskapet som har drevet Sjøbua-restauranten i Ålesund, har meldt oppbud.

- Det er ingen enkeltstående grunn til konkursen. Omsetningen har ikke forsvart utgiftene over tid. Slik det ser ut, har holdingsselskapet gått inn med penger for å forsøke å holde drifta gående, forteller bostyrer Christian Garman til NETT NO.

Det skal ha vært åtte faste ansatte ved spiseplassen, og virksomheten er innstilt. Alle de ansatte som Garman har snakket med til nå, står uten arbeid, forteller han.

Gjelda i selskapet er opplyst å være på rundt 590.000 kroner. Anslåtte verdier er på rundt 60.000 kroner, ifølge kjennelsen fra Møre og Romsdal tingrett.

Håpte på normalt høst
Da NETT NO snakket med driverne i fjor høst, krysset de fingrene for en normal høst. Da hadde de lagt bak seg flere år med tøffe utfordringer, etter oppstarten i 2020.

Det forrige restaurantselskapet gikk konkurs kort tid etter koronapandemien førte til nedstenging av serveringsbransjen i mars 2020.

Helge Breivik Farstad henviser til bostyrer for kommentar om saka, og vil ikke svare på om det er aktuelt å forsøke med ny drift i de tradisjonsrike lokalene.

Gikk med underskudd i 2021
Selskapet Sjøbua Restauranthus hadde en omsetning på knappe 8,3 millioner kroner i 2021, som er siste offentlige regnskap.

Det året gikk drifta i minus og ledelsen viste i årsrapporten til at pandemien gjorde at det var usikkerhet knytta til videre drift. Regnskapet viser også at det ble gitt fra søsterselskapet Sjøbua Brunholmgata 1A og morselskapet.

Publisert: 20.02.2023 13:19

Sist oppdatert: 20.02.2023 17:28

Mer om