Toril Hovdenak foto MR fylke 11
VIL HA MØTEPLASS: Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak i Møre og Romsdal rår politikerne til å etablere en ny møteplass for næringspolitikk. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
Nytt

Vil ha ny møteplass for næringspolitikken

Mener det er for lite kontakt mellom bedrifter, politikere og forvaltning i Møre og Romsdal.

Marius Rosbach
27.11.2023

Om fylkespolitikerne i Møre og Romsdal gir grønt lys, vil en ny møteplass mellom aktører fra politikk, næringsliv og forvaltning snart se dagens lys.

Fylkesutvalget og fylkestinget skal denne uka ta stilling til forslaget om å etablere det som blir omtalt som et næringspolitisk toppmøte for fylket.

Et stort flertall av politikerne synes det var en god ide, da saka var oppe i kompetanse og næringsutvalget. Forslaget ble lansert av Høyres Trygve Grydeland og vil koste rundt en halv million kroner.

Mener det er for lite kontakt
Fylkeskommunedirektøren mener det er for lite kontakt mellom næringsliv og politikk i fylket, og anbefaler politikerne til å si ja til å opprette en slik møteplass, ifølge saksutgreiinga.

Undersøkelser viser at næringslivet trives best i kommuner som ser arbeidet med næringsutvikling som en del av arbeidet med å skape gode lokalsamfunn.

Da er man avhengig av tillit og dialog, viser studien «Lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling» fra NHO og KS.

Etterlyste politikerne utenom valgkampen
I saksutgreiinga blir det også vist til at det under et møte i Molde under valgkampen, ble gjort et poeng av at politikerne da stod i kø for å besøke bedriftene – men var lite synlig ellers.

Nybakt fylkesordfører Anders Riise (H) var inne på det samme under et møte mellom næringslivsfolk og politikere i Ålesund.

Målet er i tilfelle at det første arrangementet går av stabelen i løpet av våren 2024.

Dagskonferanse med spissa innlegg
Det er snakk om en dagskonferanse med sentrale aktører, der et flertall av deltakerne kommer fra næringslivet.

Planen er at programmet skal bestå av korte, spissa innlegg som får fram utfordringer og muligheter for næringslivet i Møre og Romsdal. I tillegg ser man for seg en eller to «høyprofilerte» innledere med et mer globalt blikk.

– Det viktigste blir uansett å få nok tid til dialog mellom politikk, næringsliv og forvaltning, heter det videre.

I etterkant vil det bli publisert en oppsummering som det kan jobbes videre med.

Partnerskap for kompetanse og verdiskaping i Møre og Romsdal, blir pekt på som en naturlig arrangør. Det består av fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Siva, NHO, LO, KS, Nav, Forskingsrådet og Statsforvalteren. Kompetanse- og næringsavdelinga i fylkeskommunen vil ha prosjektlederansvaret.

Publisert: 27.11.2023 10:21

Sist oppdatert: 27.11.2023 10:21

Mer om