Skole utdanning Illustrasjonsbilde foto Wikimedia Commons
Illustrasjonsbilde foto Wikimedia Commons
Synspunkt

Jenter, veIg ingeniørfag!

– Kvinner må være med i utviklingen av ny teknologi, og vi trenger deres perspektiver for å få de beste løsningene, skriver NITO-president Trond Markussen og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Fristen for å søke høyere utdanning i år er like rundt hjørnet. 15. april skal tusenvis av håpefulle ungdommer ta et stort valg.

Vi i NITO og NHO håper mange velger studier innen teknologi- og realfag, og vi vil spesielt oppfordre jenter til å søke denne retningen.

Få studier fører mer sikkert til jobb enn teknologi- og realfag, og det er stadig større behov for disse yrkesgruppene i Norge. NITOs behovsundersøkelse viser at 69 prosent av arbeidsgivere i privat sektor trenger flere ingeniører i årene fremover.

Behovet er størst for ingeniører innen bygg, fulgt av IKT og elektro. 45 prosent synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. NHOs kompetansebarometer viser det samme: Fire av ti NHO-bedrifter trenger ingeniører og teknologer, og hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året.

Dette bekymrer oss av flere grunner. Bedriftene taper kunder og inntekter, og viktige reformer i samfunnet blir forsinket eller kan ikke gjennomføres som følge av mangelen på riktig kompetanse.

Avgjørende i det grønne skiftet

Ingeniører kommer til å bli avgjørende i det grønne skiftet. Det er de som skal finne ut hvordan vi skal kutte utslipp av klimagasser enda raskere gjennom alt fra energieffektivisering til karbonfangst og lagring (CCS).

Vi mennesker sløser med stadig knappere ressurser. Ingeniørene må derfor vise vei over i en såkalt sirkulær økonomi, der materialer og ressurser resirkuleres så mye som mulig og produkter er designet for å vare og lett kunne repareres.

Det vil også være ingeniørenes oppgave å håndtere konsekvensene av klimaendringene vi allerede ser, som å bygge ut bedre avløpssystemer for å unngå store skader ved ekstremvær.

Det grønne skiftet er bare ett eksempel på at Norge blir et enda mer høyteknologisk samfunn, der ingeniører vil lede an i banebrytende samfunnsendringer innen alt fra droneteknologi til helseteknologi og kunstig intelligens.


Trenger deres perspektiver

Som følge av dette er det alvorlig at så få jenter velger utdanning og karriere innen tekniske fag. Kvinner må være med i utviklingen av ny teknologi, og vi trenger deres perspektiver for å få de beste løsningene. Det er derfor viktig at de har en solid hånd med på rattet når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles og morgendagens samfunn formes.

Mange jenter tror kanskje at tekniske fag er en guttegreie, og vi i NITO og NHO jobber hardt for å avkrefte denne myten. Blant annet gjennom våre årlige Jenter og teknologi-arrangementer viser vi tusenvis av unge jenter alle de spennende mulighetene en utdanning innen teknologi- og realfag fører med seg.

Vi viser stolt frem kvinnelige rollemodeller som har valgt denne karriereveien og nå inspirerer med sine erfaringer.

Norge trenger ingeniører, og jentene er spesielt invitert. Liker du å tenke systematisk, løse konkrete problemer og utfordre deg selv, så ikke nøl. Søk ingeniør- og teknologiutdanning innen 15. april.

(Innlegget ble først publisert i Dagsavisen 13. april 2021.)

Publisert: 14.04.2021 13:18

Sist oppdatert: 14.04.2021 14:01

Mer om