Ferje innfelt helge orten foto marius ogne 11
ENIGHET: Helge Orten (innfelt) påpeker at Støre-regjeringen nå fullfører det den forrige regjeringen startet på, og som det var et bredt flertall for i Stortinget.
Synspunkt

Kjølmoen og ferge

Per Vidar Kjølmoen bør bli mer redelig i sin kommunikasjon om ferge, skriver Helge Orten (H).

13.10.2022

I Kjølmoens historiefortelling har Ap og Sp halvert fergetakstene. I virkeligheten fullfører dagens regjering det regjeringen Solberg startet på, og som det var et bredt flertall for i Stortinget. Solberg-regjeringen, sammen med Frp, reduserte takstene med 25 prosent. Støre-regjeringen fullfører det Stortinget var enig om og reduserer takstene med ytterligere 25 prosent sammenlignet med nivået 1. januar 2021.

Det kan vi glede oss over uten å skrive om historien. Regjering og Storting har innført Autopass. Dette systemet automatiserer billetteringen, og det er bra, men samtidig ble det innført et takstsystem som gjør at passasjerer ble gratis. Merkostnaden ble belastet bilistene, noe som gjorde at prisen på en personbil økte med nærmere 30 prosent. Dette ble gjennomført for riksvegfergene med bred tilslutning i Stortinget.

Fylkeskommunene står fritt til selv å sette takstene på sine ferger og Kjølmoen må ta sin del av ansvaret for at takstene på fylkesveifergene i Møre og Romsdal ble øket to takstsoner utover det regulativet skulle tilsi. Ap og Kjølmoen peker selvfølgelig på alle andre enn seg selv, men det blir for lettvint. To ekstra takstsoner på fylkesveifergene sammen med innføringen av Autopass, er hovedårsaken til at vi fikk et folkelig opprør. Det ble rett og slett for dyrt å ta ferge.

Derfor var det helt riktig å redusere takstene. Første reduksjon ble gjort av Regjeringen Solberg sammen med Frp, der prisene ble redusert med 25 prosent fra 1. juli i 2021. Regjeringen Støre har fulgt opp og reduserte ferjeprisene med nye 11,7 prosent i budsjettet for 2022. I statsbudsjettet for 2023 foreslås det en ytterligere reduksjon slik at samlet reduksjon er 50 prosent sammenlignet med nivået 1. januar 2021.

Både den forrige regjeringen og nåværende regjering la opp til at fergeprisene skulle halveres i denne Stortingsperioden. Nå ser det ut til at vi kommer i mål i statsbudsjettet for 2023. Det er bra og jeg er fornøyd med at det er et bredt flertall som støtter denne strategien. Og all honnør til de som ledet an i folkeaksjonen og som bidro til å sette dette på dagsorden.

Helge Orten (H)

Publisert: 13.10.2022 12:49

Sist oppdatert: 14.10.2022 09:44

Mer om