Møreaksen illustrasjon 11
Prosjektsjef Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen for E39 Ålesund-Molde argumenterer i dette innlegget for hvorfor Møreaksen, og ikke Romsdalsaksen er valgt som kryssing av Romsdalsfjorden. illustrasjon: Rambøll
Synspunkt

Romsdalsaksen, snøen som falt i fjor og for flere år siden

Det er ingenting som er hemmelig av utredningen som er gjort for Møreaksen - slik Romsdalsaksen hevder, skriver prosjektleder i Statens vegvesen.

23.12.2022

Jobben min som prosjektsjef for ny E39 Ålesund og Molde er å forberede byggestart. Av og til må jeg også snakke om snøen som falt i fjor, og helt tilbake til 2014.

Tidligere samferdselsminister og Sp-leder Johan J. Jakobsen var en erfaren debattant på Stortinget. Med glimt i øyet sa han en gang i møte med journalister i restauranten på Stortinget: Har du et dårlig argument: Snakk høyt. Sånn er det ofte når Romsdalsaksen ytrer seg om valget av Møreaksen, som politikerne gjorde tilbake i 2014.

Teknologisk revolusjon
Daglig leder Jørn Inge Løvik mener Møreaksen er gammeldags. Tunnelen under Romsdalsfjorden får det siste av sikkerhetsutstyr. «Golden gate» Julsundbrua blir en av verdens lengste hengebruer. Noen av de skarpeste bruingeniørene i Vegvesenet, og konsulenter i inn- og utland, er med i arbeidet med å utvikle den nye teknologien. Denne kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging. Sintef og Veritas har testet prøver av stål som er sveiset sammen med den nye metoden. Resultatene er meget, meget gode.

Igjen, Løvik: Vegvesenet gjør som politikerne sier. Vegvesenet utreder. Politikerne vedtar. Slik fungerer det norske vegdemokratiet. Ved siden av dette går den offentlige debatten hvor Romsdalsaksen og andre lobbyister prøver å påvirke beslutningstakere som best de kan.

Igjen, Løvik: Det er ingen ting som er hemmelig med arbeidet Statens vegvesen har gjort i utredningsarbeidet med Romsdalsfjord-kryssingen med et unntak: Av konkurransemessige forhold tok vi ut enhetsprisene for hva det koster å bygge bruer i Norge. Dette er priser som gjelder for bruer som skal bygges i Norge. Derfor gir vi dem ikke ut til Romsdalsaksen, eller andre som spør.

Trafikksikkerhet
Ny veg mellom Ålesund og Molde blir en trafikksikker veg med god framkommelighet. Statistikken viser at det skjer langt færre trafikkulykker i tunnel enn utenfor. Det er i stor grad den døgnåpne fjordkryssingen som vil få ned reisetiden mellom de to byene, og slik binde fylket bedre sammen.

Redusert reisetid og høyere fart er viktig når vi regner på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det tar lengre tid å bygge tunnel og bru enn vegene på land. Igjen, Løvik: Derfor starter vi med fjordkryssingen.

Løvik bruker avdøde vegdirektør Terje Moe Gustavsen som sannhetsvitne for at Vegvesenet foretrekker bru framfor tunnel. Terje sa dette på brukonferansen i 2016. Han la også til: der dette er realistisk og praktisk mulig. Derfor anbefalte Vegvesenet med Terje som vegdirektør Møreaksen framfor Romsdalsaksen. Det valget står dagens vegdirektør Ingrid Dahl Hovland også bak.

Ryfast=Møreaksen
Jeg vil gjerne vise deg Ryfast. Romsdalsfjordtunnelen blir så å si en tro kopi av den undersjøiske toløps-tunnelen i Rogaland. Tunnelen under Romsdalsfjorden blir litt lengre, litt slakere og litt bredere. Ryfast har skapt framtidstro for folk og næringsliv i Ryfylke. Tilbudet om prøvekjøring av Ryfyast og jærbakst i Ryfylke står fortsatt ved lag.

Av prosjektsjef Harald Inge Johnsen Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde

Publisert: 23.12.2022 10:17

Sist oppdatert: 23.12.2022 10:34

Mer om