A Alesund hotell med hell i uhell
GODT RESULTAT: – Vi er privilegerte og har eigentleg hatt kjempeflaks, sa hotelldirektør Aina Aalen Bjerkvik ved Quality Hotel til NETT NO våren 2020. Hotellet fekk ein avtale om å huse arbeidarar frå Subsea 7 sin spolebase på Vigra. Det verka til inntektsvekst og at hotellselskapet Sbg 7 Drift vart eitt av sju hotellselskap med ein resultatmargin over 10 prosent i 2020. Foto: Marius Rosbach.
Analyser

Kriseråka bransje med betra lønsemd

For bedriftene i hotellbransjen blei 2020 meir lønsamt enn 2019, trass koronaepidemien. For dei tilsette i bransjen var det truleg verre.

31.10.2021

ANALYSE

Smittervernrestriksjonar som blir endra på kort varsel, stengde grenser, avlyste julebord og konferanser, krisepakkar frå staten og hektiske sommarsesongar . Dette har prega omtalen av hotellbransjen sidan koronaviruset kom tidleg i 2020.

Difor er det nok overraskande å sjå at hotellbransjen på Nordvestlandet samla sett hadde betre lønsemd i 2020 enn i 2019, som det går fram av tabellen i slutten av denne artikkelen.

Det er ingen tvil om at bedriftsleiarane og -eigarane har hatt bekymringar i rikelege mengder, og kø av problem som måtte løysast, men for bedriftene vart 2020 eit brukbart år målt etter storleiken på resultatet før skatt.

I gjennomsnitt fall driftsinntektene til hotella med 20 prosent frå 2019 til 2020. Koronakrisa er dermed lett å lese ut av av hotellrekneskapa.

Berre seks av 37 hotellselskap i NETT NO si oversikt auka driftsinntektene i fjor, og for dei aller verst råka var det snakk om ei halvering av driftsinntektene eller meir.

Likevel dreiv bransjen samla sett meir lønsamt i fjor enn i 2019. I og med at inntektene fall er det kostnadskutt - saman med koronastøttetiltaka - som er forklaringa.

Store og raske kostnadskutt i hotellbransjen betyr nedbemanning. Hotella har permittert, og tildels lenge. Er du permittert får du pengar, men berre ein andel av det du hadde i løn.

Det er dermed både snakk om eit økonomisk tap for den einskilde tilsette, i tillegg til uvissa om og eventuelt når du får jobben tilbake.

Mange har forlete bransjen til fordel for andre jobbar, eller er utanlandsk sesongarbeidskraft som framleis har vanskar med å kome til Noreg. Når storparten av smitteverntiltaka vart oppheva tidlegare i haust fekk både hotell- og restaurantbransjen merke at det er blitt tyngre å rekruttere.

– Vi slit med å få tak i folk innan dei fleste faga på huset, og har få søkjarar til nye stillingar. Det gjeld både servitørar, kokkar, resepsjonistar og reinhaldarer, sa administrerande direktør Sven Erik Moe ved Scandic Parken Hotel til NETT NO i september i år.

Sjølv om gjennomsnittstala viser betring i lønsemda i bransjen viser tala til kvart einskild selskap ein bransje med store stor skilnadar.

Heile 19 av i alt 37 selskap gjekk med underskot i 2020, mot 10 hotell med minus i 2019.

18 selskap hadde overskot, men berre sju av dei hadde eit resultat før skatt i høve til driftsinntektene (resultatmargin) på over 10 prosent. På minussida var det 11 selskap som hadde ein negativ resultatmargin på 10 prosent eller meir.

Hotell på NordvestlandetTall i mill. kroner

K=konsernDriftsinntekter

Resultat før skatt2020
2019
2020
2019


Hotel Alexandra as (K)
Hotel Alexandra, Hotel Loenfjord
208,6
226,3
17,9
2,2
Hotel Ålesund as
Quality Hotel Waterfront
56,1
52,2
10,5
0,7
Hotelldrift Ålesund as
Scandic Parken Hotel
55,1
83,1
3,4
1,3
SM Buick Holding as
Hotel Union Geiranger
51,1
86
4,0
4,5
Sbg7 Drift as
Quality Hotel Ålesund
39,6
36,7
5,0
1,3
Hotel Brosundet Bryggen as
Hotel Brosundet
37
44,8
0,5
3,7
Hotel Ulstein as
Quality Hotel Ulstein
25,9
38,9
-1,9
-0,3
Knutholmen as
Knutholmen
25,5
25,2
3,0
1,1
Storfjord Hotel as
Storfjord Hotel
22,5
29,1
-4,9
-2,2
Gloppen Hotell as
Gloppen Hotell
21,2
26,5
-1,7
-0,9
Nordfjord Hotell Drift as
Nordfjord Turisthotell
19,8
25,3
2,1
0,7
Geiranger Hotelldrift as
Havila Geiranger Hotel
17,9
32,5
-3,7
3,6
Hotel 1904 as
Hotel 1904
15,8
16,1
-2,6
0,0
Hotell Ivar Aasen as
Hotell Ivar Aasen
14,8
19,9
-0,5
-1,2
Stranda Hotel as
Stranda Hotel
14,3
28,8
1,2
-2,8
Hotel Noreg as
Hotel Noreg
13,5
22
-1,4
0,3
Måløy Hotelldrift as
Måløy Hotell
12,1
12,5
0,9
0,6
Spjelkavik Hotelldrift as
Thon Hotel Baronen
11,8
14,9
-0,3
0,5
Stryn Hotel as
Stryn Hotel
11,2
14,4
2,3
-0,6
Bremanger Fjord Hotell as
Svelgen Hotell
10,8
15,6
2,8
3
Brattvåg Fjordhotell as
Brattvåg Fjordhotell
9,8
11,9
-1,0
0,0
Valldal Fjordhotel Drift as
Valldall Fjordhotell
9
11,3
-0,6
0,3
Stad Hotell as
Furebuda Logde
9
6
-5,8
-3,3
Sagafjord Drift as
Sagafjord Hotel
7,7
8,5
-2,7
-3
Grande Fjord Hotel og Hytter as
Grande Fjord Hotel
7,3
13,6
-2,1
1,4
Hjelle Hotel as
Hjelle Hotel
6,2
6,1
0,8
0,3
Blåtind Hotel as
Blåtind Hotel
5,8
4,4
0,1
0,3
Villa Utsikten as
Hotell Utsikten
5,7
7,1
0,1
0,1
Visnes Hotel Stryn as
Visnes Hotel
4,6
4,7
0,2
0,1
Raftevold Hotel as
Havila Raftevold Hotel
4,4
11,7
-6,5
-2,5
Olden Fjordhotell as
Olden Fjordhotel
4,4
6,7
0,04
0,1
Innvik Fjordhotell Misjonshotell as
Innvik Fjordhotell
4,2
5,7
-0,2
0,3
Sunde Fjord Hotel as
Sunde Fjord Hotel
4,2
4,6
-0,7
0,7
Aursnes Hotell as
Aursnes Hotell
3,2
3,9
-0,2
0,5
Melshorn Hotel as
Melshorn Hotel
2,2
3,4
-0,3
-0,6
Sentrum Hotell as
Sentrum Hotell
1,3
1,4
0,003
-0,1
Fivelstad Eiendom as
Villa Nordangdal
0,02
0,2
-0,3
-0,5


SUM

773,6
962,0
17,4
9,6

Publisert: 31.10.2021 06:00

Sist oppdatert: 03.11.2021 00:21

Mer om