Per Ivar Fagervoll foto Golden Energy Offshore Services
BETRE RATER, HØGARE SKIPSVERDIAR: Golden Energy Offshore Services-sjef og medeigar Per Ivar Fagervoll legg fram ein kvartalsrapport med optimistiske forventningar. Foto: Golden Energy Offshore Services
Nytt

Alle fartøy i arbeid

Over 90 prosent utnyttingsgrad for Golden Energy Offshore Services.

22.05.2023

Offshorereiarlaget Golden Energy Offshore Services med tre gangar høgare inntekter i 1. kvartal enn same periode i 2022.

Selskapet betra også driftsresultatet (sjå tabell), men ein negativ valutaeffekt og auka rentekostnad gjorde at underskotet før skatt auka.

Etter salet at Energy Scout i starten av 2023 har Golden Offshore Services att tre plattformforsyningsskip; Energy Duchess, Energy Empress og Energy Swan.

Golden Energy Offshore Services AS
1. kvartal. I mil. kroner2023

2022

Driftsinntekt34,011,6
Driftsresultat-3,8-23,0
Resultat før skatt-33,0-23,6

I første kvartal har dei tre skipa vore i arbeid 92,3 prosent av tida, ifølgje kvartalsrapporten til selskapet.

Les børsmelding her

Betre marknad
Golden Energy Offshore Services ventar at marknaden for offshorefartøy skal halde fram med å betre seg, og at både betaling for å leige skipa og skipsverdiar vil stige.

Etter å har refinansiert ein stor del av den renteberande gjelda i 3. kvartal 2022 har Golden Energy Offshore Services eit femårig lån med pant i Energy Empress og Energy Duchess. Første avdrag, på fem millionar dollar, vart betalt i januar.

I 1. kvartal tok selskapet opp eit lån på 4,2 millionar dollar, med eitt års løpetid.

Samla gjeld for selskapet er 431 millionar kroner, der 301 millionar er langsiktig.

Publisert: 22.05.2023 07:00

Sist oppdatert: 22.05.2023 12:10

Mer om