Jon Olav Ødegård 1
KOMMERSIALISERE FORSKING OG UTVIKLING: Administrerande direktør Jon Olav Ødergård i Hofseth Biocare reknar med at resultat av selskapet sitt forsking- og utviklingsrbeid blir skilt ut i nye selskap neste år. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Aukar inntektene, krympar underskotet

Hofseth Biocare vil skille ut fleire patentar, slik selskapet gjorde for første gang tidlegare i år.

10.11.2023

Forsking-og utviklingsarbeidet Hofseth Biocare dreiv for å utvikle eit legemiddel til bruk i behandling av prostatakreft er skilt ut i eit nytt selskap, HBC Immunology Inc i USA. Hofseth Biocare er majoritetseigar også etter ei kapitalutviding der nye investorar gjekk inn med 9,5 millionar kroner i august i august i år. Kapitalutvidinga verdsette HBC Immunology Inc til 20 millionar dollar, omlag 220 millionar kroner etter dagens kurs,

Utskiljinga gav Hofseth Biocare ei finansinntekt på 21 millionar kroner i andre kvartal i år og fem millionar i tredje kvartal.

Denne modellen for å kommersialiserer resultatet av utviklingsarbeidet til Hofseth Biocare vil selskapet bruke også framover.

- Det kjem til å skje i løpet av 2024, seier administrerande direktør Jon Olav Ødegård i Hofseth Biocare.

Satsar på legemiddel
Hofseth Biocare videreforedlar avskjær og restråstoff frå lakseslakteri til ingrediensear i dyrefôr og helsekostprodukt. Hovudkontoret ligg i Ålesund, produksjonsanlegget i Midsund.

RH Industri, som er eigd av primus motor for Hofseth Biocare, Roger Hofseth, er nest største eigar med 17,54 prosent eigarandel.

Dei siste åra har Hofseth Biocare gradvis auka satsinga på å utvikle produkt med dokumenterbar helseeffekt, både inn mot helsekostmarknaden med og mot legemiddelmarknaden.

Vekst sidan 2018
Som det går fram av resultat-tabellane er Hofseth Biocare framleis eit selskap med store underskot.

Frå 2018 har selskapet hadde ein jamn stigning i inntektene, og så langt i år har selskapet auka inntektene og krympa underskotet.

Hofseth Biocare ASA
Pr. 3. kvartal. I mill. kroner20232022
Driftsinntekt171,186,8
Driftsresultat-53,3-93,4
Resultat før skatt-99,2-137,4
Hofseth Biocare ASA
3. kvartal. I mill. kroner20232022
Driftsinntekt49,930,2
Driftsresultat-25,2-33,1
Resultat før skatt-22,7-35,1

Publisert: 10.11.2023 10:35

Sist oppdatert: 09.02.2024 08:56

Mer om