Statt Torsk Gustave Brun Lie foto Statt Torsk
Gustave Brun Lie er medeigar og dagleg leiar i Statt torks, som driv oppdrett av torsk på Nordvestlandet. Foto: Statt Torsk
Nytt

Børsdagen: Aksjenedtur for Statt Torsk

Aksjekursen meir enn halvert på eitt år.

21.03.2023

Aksjekursen i Statt Torsk fall 0,88 prosent, til 1,12 kroner aksjen i dag. Det er den lågaste sluttkursen sidan selskapet vart børsnotert i april 2021.

Rett etter børsnotering var kursen oppe i 3,30 kroner aksjen, men sidan har trenden vore negativ fort Statt Torsk-aksjonærane.

Hittil i år har er børsverdien redusert 34 prosent og siste 12-månadersperiode 57 prosent, og torskeoppdretteselskapet er i dag verdsett til 238 millionar kroner på børsen.

Nortel vart dagens børstapar blant børsnoterte selskap på Nordvestlandet, men kursen er framleis over nivået frå før selskapet melde at det hadde potensielle friarar på døra.

I den andre enden av skalaen i dag er Eqva, med ein kursauke på 9,66 prosent.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Eqva (tidlegare Havyard Group) 3,18 9,66 %
Hexagon Purus 26,52 3,51 %
Endúr 43,50 3,30 %
Atlantic Sapphire 5,43 1,69 %
Hav Group 11,16 0,54 %
Salmon Evolution 7,72 0,39 %
Golden Energy Offshore Services 1,10 0,00 %
Sparebanken Møre 81,54 -0,23 %
Statt Torsk 1,12 -0,88 %
Hofseth Biocare 2,90 -1,36 %
Havila Shipping 15,04 -2,21 %
Hexagon Composites 34,82 -2,36 %
Norva 24* 29,92 -2,60 %
Havila Kystruten 9,40 -3,69 %
Arctic Bioscience 11,00 -6,78 %
Nortel 30,00 -8,54 %
*Svenske kroner

Publisert: 21.03.2023 17:20

Sist oppdatert: 21.03.2023 17:21

Mer om