Kongsberg Maritime AUV Hugin Edge illustrasjon Kongsberg Maritime 11
HUGIN: Kongsberg sin populære Hugin undervannsrobot blir ikke lenger en del av Kongsberg Maritime. Illustrasjon Kongsberg Maritime
Nytt

Børsdagen: Flytter viktig del ut av Kongsberg Maritime

Etablerer nytt forretningsområde. Bare fire selskap fra nordvest i pluss.

14.12.2022

Kongsberg opplyser i en børsmelding onsdag at konsernet har startet prosessen med å etablere Sensors & Robotics som et nytt forretningsområde. Området har til nå vært en divisjon under Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime og Sensors & Robotics vil operere som to separate forretningsområder fra 1. januar 2023.

- Den raske utviklingen vi opplever i markedet, både for Kongsberg Maritime og Sensors & Robotics, setter krav til omstillingsevne og raske beslutningslinjer. Etableringen av Sensors & Robotics som et eget forretningsområde og spissere fokus i Kongsberg Maritime hensyntar dette og vil styrke Kongsberg Gruppen som helhet, sier konsernsjef i Kongsberg Geir Håøy.

Tror på sterk vekst
Det nye forretningsområdet har som mål å vokse gjennom intensivert utvikling av avansert undervannssensorteknologi og løsninger innen hydroakustikk, sonarteknologi, robotikk og posisjoneringssystemer.

- Kongsberg er og skal fortsatt være en frontrunner og ledende i utvikling av den maritime næringen. Verden opplever for tiden utfordringer knyttet til både klima, energi, matforsyning og sikkerhet, og vi ser det som Kongsbergs forpliktelse å bidra til å løse utfordringer verdenssamfunnet står ovenfor. Dette skal vi gjøre gjennom å levere bærekraftige og effektiviserende løsninger basert på våre teknologier og kompetanse, sier Håøy.

I børsmeldingen blir det opplyst at Sensors & Robotics de siste årene har opplevd sterk vekst gjennom leveranser av avansert havsensorteknologi og løsninger til både kommersielle kunder og myndigheter over hele verden.

Teknologien brukes blant annet innenfor forskning og i markeder som fiskeri og offshore energi. Områdets kjerneteknologier inkluderer undervannsakustikk, autonome ubemannede farkoster over og under vann, og posisjoneringssystemer for sikker navigasjon.

Kastet DOF-styret
Onsdag var også DOF-aksjen på nytt i fokus. Aksjen ble dagens børsvinner med en oppgang på 14,7 prosent.

På en ekstraordinær generalforsamling ble dagens styre kastet, og inn kommer Leif Salomonsen (styreleder), Beatriz Malo de Molina, Merete Haugli, Tore Grøttum og selskapets nest største aksjonær Bjarte Brønmo.

Dette forslaget fikk 57,7 prosent av stemmene, mens 42,3 prosent stemte mot.

Styrevalget kom etter et krav fra minoritetsaksjonærene Bjarte Brønmo og Georg Wilhelm Bjørnestad, som sammen med flere andre aksjonærer lenge har kjempet imot en restrukturering slik det avgåtte styret og kreditorene var blitt enige om. Aksjonærene mener DOFs betjeningsevne og underliggende verdier er blitt langt bedre enn det som ligger til grunn for den foreslåtte restruktureringsløsningen, samtidig som de har stilt spørsmål ved om prinsippet om likebehandling av aksjonærene har vært tilstrekkelig ivaretatt.

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 1,2 prosent før den sluttet på 1.202,88 poeng.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje handlet til 61,84 dollar, opp 1,8 prosent.

Børstabell for Nordvestlandet:

Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Golden Energy Offshore Services 1,39 1,09 %
Hexagon Composites 32,48 0,93 %
Statt Torsk 1,75 0,57 %
Norva24 Group* 32,06 0,50 %
Arctic Bioscience 12,9 0,00 %
Nortel 20,2 0,00 %
Endúr 35,06 -0,07 %
Havila Kystruten 19,4 -0,26 %
Sparebanken Møre 75 -0,57 %
Hav Group 9,37 -0,64 %
Eqva 3 -0,83 %
Salmon Evolution 8,79 -1,01 %
Hexagon Purus 27 -2,17 %
Havila Shipping 11,42 -3,57 %
Hofseth Biocare 2,37 -4,82 %
Atlantic Sapphire 8,5 -8,60 %
* I svenske kroner. Selskapet er registrert på Stockholms-børsen

Publisert: 14.12.2022 16:31

Sist oppdatert: 16.12.2022 09:27

Mer om