Collagae oslo børs 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c 32d54dee98d9214bae8e2fa30768ddaf
MINUS OG PLUSS: Christian Pritchard (oppe til høgre) var sjef og storaksjonær i mobiltelefoniselskapet Nortel som blei kjøpt opp og tatt av børs i tredje kvartal. Trond Lars Nydal (nede til venstre) styrer Sparebanken Møre, Njål Sævik (i midten) er sjef for offshorereiarlaget Havila Shipping og medeigar i Havila Kystruten. Knut Flakk (til høgre) er styreleiar og medeigar i Hexagon Composites, som i sin tur er største eigar i Hexagon Purus. Foto: Ogne Øyehaug/Kjetil Haanes.
Nytt

Dårleg børsår på Nordvestlandet

Berre fire av dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet har stige i verdi hittil i år.

25.10.2023

I morgon, torsdag 26. oktober, startar Sparebanken Møre resultatsesongen for 3. kvartal for dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet.

Banken er som regel først ute med å rapportere kvartalstal.

I løpet av dagen skal administrerande direktør Trond Lars Nydal møte analytikarar, investorar, presse og andre interesserte i Oslo, ein time etter at børsmeldinga med kvartalsrapporten blir sendt ut klokka sju.

I år heng vi etter og vi jobbar med å snu det
Trond Nydal

Treffe folk
– Det handlar om nettverk, å treffe folk, at dei skal bli kjent med oss, seier Nydal om poenget med å halde ein fysisk presentasjon, i staden for å berre sende ut ein kvartalsrapport.

Spesielt 2021 blei eit bra år for banken, som brukar summen av kursutvikling og utbetalt utbytte for å måle seg mot andre bankar.

I år er banken blant selskapa med minus som forteikn framfor kursutviklinga hittil i år (sjå tabell under).

- Det er vi sjølvsagt ikkje fornøgd med. I år heng vi etter og vi jobbar med å snu det, seier Nydal.

(saka held fram under)

Tidlegare resultater for børsselskapa frå nordvest:

Fire i pluss
Ved utløpet av 2022 var det fire av dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet som hadde hatt kurstigning, med offshorereiarlaga Havila Shipping (+ 199 prosent) og Golden Energy Offshore Services (+ 68 prosent) i spissen.

Etter at selskapa på Nordvestlandet var ferdig med å legge fram 1. kvartalstala sine i år, i juni, hadde seks av dei ei positiv kursutvikling sidan starten av 2023.

Etter at 2. kvartalstala var klare i september hadde fem selskap hatt ei positiv kursutvikling. Eitt av desse var mobiltelefonselskapet Nortel, som like etter blei tatt av børs etter å ha blitt kjøpt opp.

Før børsen opnar onsdag har fire selskap hatt ei positiv kurutvikling så langt i år; Hexagon Composites, Aretec Aqua-eigar Endúr, Hav Group og Golden Energy Offshore Services.

Utviklinga til børsnoterte selskap på Nordvestlandet
Selskap Endring i prosent Verdi i mill. Kroner
Hexagon Composites 19,48 % 5141,0
Endúr 13,08 % 1265,0
Hav Group 5,41 % 313,6
Golden Energy Offshore Services 0,16 % 599,0
Hofseth Biocare -16,41 % 1086,0
Eqva (tidl. Havyard Group) -6,46 % 198,0
Sparebanken Møre -7,72 % 3850,0
Havila Shipping -22,46 % 228,3
Arctic Bioscience -24,07 % 227,3
Salmon Evolution -28,42 % 2451,0
Norva 24 Group* -44,89 % 3228,3
Hexagon Purus -47,34 % 3017,0
Statt Torsk -74,63 % 91,2
Atlantic Sapphire -81,43 % 1077,0
Havila Kystruten -91,91 % 751,6
*I svenske kroner

Publisert: 25.10.2023 05:00

Sist oppdatert: 24.10.2023 23:03

Mer om