Collagae oslo børs 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c 32d54dee98d9214bae8e2fa30768ddaf
UNDERSKOT: Fleirtalet av dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet gjekk med underskot i årets tre første månadar. Christian Pritchard (oppe til høgre) er sjef og storaksjonær i mobiltelefoniselskapet Nortel. Trond Lars Nydal (nede til venstre) styrer Sparebanken Møre, Njål Sævik (i midten) er sjef for offshorereiarlaget Havila Shipping og medeigar i Havila Kystruten. Knut Flakk (til høgre) er styreleiar og medeigar i Hexagon Composites, som i sin tur er største eigar i Hexagon Purus. Foto: Ogne Øyehaug/Kjetil Haanes.
Nytt

Berre tre selskap med overskot

Kursfall for åtte av 15 børsnoterte selskap på Nordvestlandet.

19.06.2023

1. kvartal 2023 blei eit nytt kvartal med underskot for dei fleste børsnoterte selskapa på Nordvestlandet.

Norva24 i Stryn, Sparebanken Møre og Havila Shipping fekk overskot før skatt i kvartalet, ellers var det minusresultat. (Sjå tabell under)

Samanlikna med 1. kvartal i 2022 auka det samla overskotet i år, først og fremst fordi underskota auka hos Hexagon Composites, Hexagon Purus og Havila Kystruten.

Kursfall for torsk
Størst kursfall så langt i år er det hos Statt Torsk, med ein nedgang på nesten 70 prosent. Selskapet fekk ikkje så godt betalt for fisken sin som som venta, og det har vore med på å trekkje kursen ned.

Nummer to på taparlista er Havila Kystruten, som etter planen omsider skal få sett dei to siste av fire skip i trafikk i sommar etter forseinkingar både i bygginga og på grunn av selskapet hadde finansiert seg hos det statseigde russiske selskapet GTLK. GTLK vart omfatta av sanksjonane mot Russland etter krigen mot Ukraina, og Havila Kystruten har først nyleg fått rydda av vegen dei siste hindra for ei refinansiering som skal erstatte GTLK-finansieringa.

Ventar på Nortel-avklaring
Børsvinnaren på Nordvestlandet så langt i år er mobiltelefonselskapet Nortel, med som tidlegare i år varsla at det hadde friarar på døra - og ville kome med ei avklaring om vegen vidare i løpet av første halvår.

På andreplass, med ein kursauke på nesten 19 prosent, kjem industri- og ingeniør-konsernet Endùr, som mellom omfattar datterselskapet Artec Aqua i Ålesund.

Resultat for børsnoterte selskap på Nordvestlandet
1. kvartal. I mill. kroner
Driftsinntekt Resultat før skatt Kursutvikling hittil i år
2023 2022 2023 2022 I prosent
Hexagon Composites 1261 1016 -177 -101 2,34 %
Norva 24 705 526 45 25 -20,60 %
Sparebanken Møre 500 387 269 209 -9,96
Endúr 485 612 -63 -6 18,88 %
Havila Shipping 375 148 118 -16 0,81 %
Hexagon Purus 244 159 -155 -119 10,14 %
Havila Kystruten 117 47 -203 -54 -45,62 %
Hav Group 110 198 -13 5 11,06 %
Nortel 73 35 -27 -13 23,42 %
Hofseth Biocare 45 31 -38 -36 -15,50 %
Statt Torsk 37 8 -4 -8 -68,73 %
Golden Energy Offshore Services 34 12 -33 -24 -9,52 %
Salmon Evolution 3 7 -32 2 -21,28 %
Arctic Bioscience* -11,44 %
Atlantic Sapphire* 11,31 %
Sum 3989 3186 -313 -136
*Gir ikkje ut fullstendig kvartalrekneskap

Publisert: 19.06.2023 05:00

Sist oppdatert: 18.06.2023 15:23

Mer om