Vireon hydrogen illustrasjon norwegian hydrogen 11
SØKTE OM MER: Vireon søkte om støtte til å bygge 13 fyllestasjoner for hydrogen. Fikk støtte til tre. Illustrasjon: Norwegian Hydrogen
Nytt

Får statstøtte til hydrogenstasjoner

Norwegian Hydrogen er kritisk til både omfang og nivå på støtten.

26.09.2023

Norwegian Hydrogens datterselskapet Vireon er tildelt 25 millioner kroner i støtte for å bygge tre fyllestasjoner for lastebiler som skal gå på hydrogen. Den ene skal ligge ved Vestby sør for Oslo, den andre i Stavanger og den tredje på Dombås. Det er statlige Enova som gir støtten.

Norwegian Hydrogen i Ålesund åpner sitt første produksjonsanlegg for hydrogen på Hellesylt neste år, og har planer om flere og større anlegg.

Fyllestasjonene skal sikre at lastebilselskaper som satser på hydrogen som energibærer, skal få tak i hydrogenet de trenger.

Kritisk til støtten
Norwegian Hydrogen skriver i et innlegg på sin egen nettside at selskapet er glad for støtten, men er samtidig kritisk til både omfang og nivå på støtten.

Søknaden til Enova var på støtte til 13 fyllestasjoner. Norwegian Hydrogen ønsket også å bygge fyllestasjonene slik at det ble en rekke stasjoner slik at det ble mulig å kjøre lange strekninger på hydrogen.

– Betydelig lavere enn i andre land
Nå er det for lang avstand og for stor spredning på stasjonene til at Norwegian Hydrogen får den hydrogenkorridoren selskapet ønsker seg.

- Maksimal støtte for hydrogenstasjoner i Norge er allerede betydelig lavere enn i andre land og Enova har til og med valgt å ikke tildele oss maksimumnivået. Denne reduksjonen i støtten vekker bekymring om levedyktigheten av å realisere disse stasjonene, da det øker kostnadene for hydrogen og slår negativt ut for lønnsomheten for kundene våre, sier dagleg leder Per Øyvind Voie i Vireon innlegget.

Må bestemme seg innen seks måneder
Tre fyllestasjoner på Dombås, Stavanger og Vestby får støtte og Vireon har seks måneder på å fatte investeringsbeslutning for disse.

Dersom stasjonene etableres, blir det de første fyllestasjonene i Norge som dimensjoneres for lastebiler, ut over stasjonen som Aske har etablert i Trondheim og stasjonen på Hellesylt som Vireon allerede har under etablering, skriver Enova i sin pressemelding.

25 millioner og oppover per stasjon
Norwegian Hydrogen tror selskapet har ett og et halvt år på seg for å få stasjonene i drift, dersom selskapet velger å bygge.

- Vi har ikke fått noe formelt tilsagnsbrev fra Enova enda, så vi vet ikke sikkert hva som blir kravene. Men i utlysningen var det beskrevet 18 måneder fra tilsagn til drift. Fyllestasjoner er kostbare investeringer, og de blir dyrere jo større kapasitet man skal ha. Vi kan ikke pt gi en eksakt totalsum, men avhengig av konfigurasjon på stasjonene snakker vi fra 25 millioner og oppover per stasjon, sier Per Øyvind Voie i en e-post til NETT NO.

Publisert: 26.09.2023 05:00

Sist oppdatert: 26.09.2023 09:19

Mer om