Alusafe 1250 WF Pressemelding 1
KONTRAKT: Den spsialbygde arbeidsbåten skal frakte servicefolk og gods fra Norwind Offshore sitt skip til havvindinstallasjonene. Skisse: Maritime Partner
Nytt

Viktig kontrakt med Norwind Offshore

Martime Partner leverer arbeidsbåt til første av flere vindskip Ålesund-rederi skal bygge.

01.11.2022

Martime Partner skal bygge 13,15 meter lang arbeidsbåt til Norwind Offshore.

- Vi fortsetter overgang fra tradisjonell offshore satsing over til offshore vindkraft med denne kontrakten. Norwind Offshore er en kompetent kunde med betydelige ambisjoner innen vindkraft, det at de har valgt Maritime Partner som leverandør er vi svært stolte over, og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet.

Det sier operasjonsdirektør Roy Ove Standal i Ålesund-selskapet Maritime Partner i en pressemelding.

Det er til Norwind Offshore sitt første Vard-bygde spesialfartøy for offshore vind at Maritime Partner skal levere den spesialutviklede arbeidsbåten.

Båten har fått benevnelsen Alusafe 1250 WF, og skal frakte servicepersonell og gods fra servicefartøyet til vindturbinene.

Pressemelding 2
NORWIND: Ålesund-selskapet Norwind Offshore satser stort på havvindindustrien. Skisse: Maritime Partner

Klyngesamarbeid
Roy Ove Standal viser til at begge selskapene er lokalisert i Ålesund, midt i den maritime klyngen.

- Her har vi nær tilgang til ekspertise på høyt nivå i et innovativt og ledende miljø innen offshoreteknologi. Framover er vårt ønske å være en sentral bidragsyter, bygge både den maritime klyngen og videreutvikle det lokale næringslivet, sier Standal.

Han viser til at fartøyene er spesialbygde og spesialiserte for å assistere overgangen til rene, bærekraftige energikilder.

- Vi ønsker å tilby de beste og mest effektive fartøyene, spesialbygget for å støtte driften av offshore vindparker.

Resirkulert aluminium
Henrik Myklebust, nestleder for salgsavdelinga i Maritime Partner, sier at selskapet har jobbet målrettet inn mot dette viktige markedet i flere år.

- Både skrog og overbygg er produsert i delvis resirkulert aluminium som kan resirkuleres på nytt når båtens levetid er over. I tillegg er motorene som er installert av de mest miljøvennlige som er på markedet.

Båten blir utrustet med gyro-stabilisator for å forbedre arbeidsmiljøet og komfort for teknikerne og mannskapet. Fremdriftsanlegg er av type Volvo Penta IPS som oppfyller de nye strenge utslippskravene som EU har pålagt skipsindustrien,

Maritime Partner opplyser at gode manøvreringsegenskaper, forbedret akselerasjon, redusert støy- og vibrasjon, brukervennlighet og lett serviceadkomst er blant egenskapene til dette systemet.

Publisert: 01.11.2022 11:50

Sist oppdatert: 01.11.2022 17:23

Mer om