NTB X Gbnlhpkdgg 1
I ei ny undersøking er det overvekt av bedrifter som vil tilsetje fleire. Foto: Jan Haas / NTB / NPK
Nytt

Framleis stor etterspurnad etter arbeidskraft

Trass utsikter til ei oppbremsing i norsk økonomi, er det fleire bedrifter som skal ha folk, enn dei som skal redusere bemanninga.

12.12.2023

(NPK-NTB): 39 prosent i ei fersk undersøking seier dei skal ha fleire tilsette. 16 prosent skal ha færre.

Det er fasiten etter at bemannings- og rekrutteringskonsernet ManpowerGroup har spurt 788 norske bedrifter om dei forventar å bemanne opp, ned eller halde arbeidsstokken uendra i første kvartal neste år, skriv Dagens Næringsliv.

Justert for sesongjusteringar gir dette netto bemanningsutsikter på pluss 23 prosent. Netto bemanningsutsikter er når andelen som skal nedbemanne blir trekt frå andelen som skal oppbemanne.

– Dette er meir positivt enn vi kunne frykte, meiner Maalfrid Brath, som er nordisk toppsjef i ManpowerGroup.

– Og eg trur årsaka er at det er framleis stor kompetansemangel i ei rekke bedrifter. Mange slit med å skaffe seg den spesialkompetansen dei treng, seier ho vidare.

Kommunikasjonstenester inkludert telekom toppar lista over bransjane der flest bedrifter seier dei skal bemanne opp – etterfølgd av energi/infrastruktur, industri og materiale og transport og logistikk. I motsett ende ligg finans og eigedom, IT, helse og livsstilsbransjane og forbrukarvarer og tenester.

Publisert: 12.12.2023 09:22

Sist oppdatert: 12.12.2023 10:44

Mer om