Aalesund
SKAPERÅND: Peter Aakre og og Aalesund Protective Wear gjør det godt på regnklær. Selskapet har vokst åtte år på rad, men har ambisjoner om å øke ytterligere. Arkivfoto: Kjetil Haanes
Nytt

Ikke fornøyd med vekstraten

Aalesund Protective Wear bekymrer seg for regjeringens skatteregime og øker produksjonen i Ukraina.

Linn Antonie Vårdal Solheim
31.07.2023

Aalesund Protective Wear står brak merkevarene Strakofa, Aalesund Oljeklede, Regatta og Blæst, og har røtter heilt tilbake til 1891. Selskapet økte inntektene med sju prosent i 2022, men ambisjonsnivået ligger høyere (se tabell under).

- Vi skal videre oppover, da må man legge lista høyt, sier Peter Harald Aakre, eneeier og daglig leder i Aalesund Protective Wear.

Aakre forteller at de har gjort store investeringer for å legge til rette for større vekst. Selskapet har blant annet ansatt flere og investert i nye lokaler. I 2022 sysselsatte de 32 årsverk, en økning fra 28 årsverk året før.

Ukraina-trøbbel
I 2022 har selskapet støtt på problemer i forbindelse med utbruddet av krigen i Ukraina. Aalesund Protective Wear syr regnklær i det krigsherja landet, og skriver i årsmeldinga at de har støtt på utfordringer – som de hittil har funnet løsninger på.

Aakre legger ikke skjul på at det er en utfordrende situasjon, for alle involverte parter.

- Det viktigste er at de er safe de som er der. Førsteprioritet er å ta vare på de ansatte, forteller Aakre.

- Selv om det legges planer som skal redusere risiko, presiserer styret at det er usikkerhet knyttet til utviklingen – om det får innvirkning på konsernets virksomhet og i hvilken utstrekning, skriver selskapet i årsmeldinga for 2022.

Aalesund Protective Wear
Tall i millioner kroner
2022 2021
Driftsinntekter 200 186,3
Driftsresultat 30,9 34
Resultat før skatt 24,8 25,2

- Viktig å hjelpe til der vi kan
Konsernet syr regnklær ved to fabrikker vest i Ukraina. Aakre forteller at mange aktører har trukket produksjonen helt ut av det krigsherjede landet, men at Ålesund-selskapet har økt sin aktivitet.

-Krigen er ikke så nært der at det er problematisk per dags dato. Den største utfordringen akkurat nå er at mennene blir kalt ut i krigen, forteller Aakre.

Han forteller at de har en backupløsning klar, og kan flytte produksjonen dersom det blir nødvendig, men at det å sikre arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i landet er noe de ønsker å bidra med så langt det lar seg gjøre.

- Det er viktig å hjelpe til der vi kan, sier han.

Skatteregime bekymrer
Det er ikke bare krig som setter kjepper i hjulene for Aakre og Aalesund Protective Wear.

I likhet med mange andre bedriftseiere om dagen, er sunnmøringen bekymret for hvilke konsekvenser regjeringens skatteregime vil ha for utviklingen framover.

- Den største utfordringa akkurat nå er As Norge, og hvor hardt skruen strammes til, sier Aakre.

Aakre forteller at de har satt seg hårete mål og har ambisjoner om å vokse mer - men usikkerheten knyttet til de offentlige reguleringene i kombinasjon med et økende skatte- og avgiftsnivå er et uromoment.

- Vi må jobbe med det vi har, og har fått mange store kontrakter. Vi har satsa stort og har gode produkter og god leveringskapasitet, sier han.

- Det er klart vi skal betale skatt
Selskapet sitter i dag på store varelager de har bygget opp gjennom en årrekke, og per 31.12.22 var verdien satt til 129 millioner kroner. Aakre forteller at de ikke har lånt en krone til å bygge opp disse, men at det er overskuddet fra driften som har blitt reinvestert i bedriften for å skape vekst.

Med dagens beskatning frykter Aakre at han blir tvunget til å ta større utbytte fra selskapet for å betale formuesskatt, og med dette ikke være i stand til å skape verdier og bygge arbeidsplasser.

- Det er klart vi skal betale skatt, men det er ikke en bærekraftig måte å organisere det på, sier han.

Podium

E19/S3 Kven skal bygge distrikta om kapitalen vert pressa ut av landet?

Publisert: 31.07.2023 15:09

Sist oppdatert: 31.07.2023 22:01

Mer om