Fra makrellfiske 2019 NSS 05443 1920
STRID: Uenighet om hvordan fiskekvoten skal fordels mellom land gjør at det blant annet har blitt fisket mer markrell enn forskerene har gitt råd om. Bildet er fra makrellfisket i 2019. Foto: Roar Bjånesøy/Norges Sildesalgslag
Nytt

Internasjonale avtaler kan gi store kutt i fisket

Risikerer nesten halvering for sild og 36 prosent nedgang for makrell, anslår Nordea-analytiker.

03.10.2023

Dersom landene som fisker sild og makrell skulle klare å bli enige om hvordan fiskekvotene skal fordeles kan det betyr at nesten halvering av sildefisket og 36 prosent nedgang i makrellfisket.

Anslaget er Nordeas sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness sitt.

Manglende internasjonale avtaler om fordelingen av såkalt norsk vårgytende sild (NVG-sild) og makrell, har gjort at fiskerne til sammen har fisket mer enn rådene fra havforskerne sier er forsvarlig, for å hindre at bestandene blir mindre og mindre.

Sild og makrell er fiskeslag som svømmer mellom flere lands økonomiske soner og i internasjonalt farvann. Både Norge, EU, Storbritannia, Island, Russland og Færøyane forhandler om fordelingen.

Havforskernes råd er å kutte kvoten for NVG-sild med 24 prosent og for makrell med fem prosent neste år. Det er et kutt sammenlignet med de anbefalte kvotene i år.

Les kvoterådene for NVG-sild, kolmule, makrell og hestmakrell her

Les kvoterådene for torsk her

Kommer internasjonale avtaler på plass, slik at fisket blir justert ned fra sitt faktiske nivå til det nivået havforskerne tilrår, blir kuttene større.

- Hvis kyststatene kommer til enighet om en bærekraftig fordeling av totalkvoten for nvg-sild, makrell og kolmule, slik at det totale fisket blir lik havforskernes anbefalinger, vil kvotenedgangen bli på 44 prosent for norsk vårgytende sild, 36 prosent for makrell og 9 prosent for kolmule (selv om havforskerne anbefaler en økning i kvoten til neste år, journ. anm.), skriver Egeness i en e-post til NETT NO.

Klikk på lenken under for å lese Egeness sitt innlegg om utviklingen i makrellfisket:

Overdrevet kredittkortbruk
Egeness sammenlignet fisket etter sild og makrell de siste årene med en overdreven bruk av kredittkort.

Å fiske mer enn bestandene tåler betaler seg ikke i det lange løp.

- Du lever herrens glade dager, men så må du bruke tid på betale for forbruket ditt, sier han.

Både silde- og makrellfisket er blant de største fiskeriene. I fjor fisket norske fiskere makrell for 3,8 milliarder kroner og NVG-sild for 3,1 milliarder kroner, ifølge Egeness. Verdien av kolmuefisket var 0,5 milliarder og fisket etter Nordsjøsild, som regnes som en egen bestand, var på 0,9 milliarder

Klikk på lenken under for å se hvordan det gikk med fiskebåtrederne på Nordvestlandet i 2022:

Torskekutt
Også torskefisket er på vei ned. I fjor var førstehåndsverdien i torskefisket 9,9 milliarder kroner og utgjorde en tredjepart av den samlede verdien av hele det norske fisket.

For torsken er det Norge og Russland som bestemmer. Der er avtalene på plass, til tross for krigen i Ukraina, og hvert land holder seg til den avtalte fordelingen.

Det er helt i tråd med hva som er trenden verden over, ifølge Egeness. Der en eller få stater forvalter en bestand er forvaltningen god. Er det mange parter inne i bildet er det vanskeligere å bli enige.

Han tror likevel det går mot en enighet også om hvordan sild, makrell og kolmule skal fordeles.

- Presset for å komme frem til en bærekraftig forvaltning er økende, sier han til NETT NO.

Publisert: 03.10.2023 15:21

Sist oppdatert: 03.10.2023 17:48

Mer om