Björn Gregull Karoline Valle foto Marit Krekvik Statens vegvesen
MØTER INNBYGGERNE: Planleggingsleder Karoline Valle i Statens vegvesen og fagleder plan Björn Gregull i Molde kommune skal møte folk i Molde for å snakke om mulighetene på Grandfjæra. Foto: Marit Krekvik/Statens vegvesen
Nytt

Vil møte innbyggerne om ny Molde-bydel

Sentrumsnært område tilsvarende to ganger Aker Stadion skal fylles ut.

Marius Rosbach
23.03.2023

I løpet av de neste årene skal tonnevis med overskuddsmasser fra bygging av ny E39 brukes til å skape en ny bydel ved Grandfjæra i Molde.

Nå blir innbyggerne invitert til dialog av Statens vegvesen og Molde kommune om mulighetene for arbeidet med en ny områdeplan og utfyllinga i sjøen.

Ny sentrumsnær bydel
Målet er å legge til rette for at Molde kan få en ny sentrumsnær bydel bygd på tunnelmasse.

Fagleder plan Björn Gregull i Molde kommune mener arealet vil gi kommunen fine muligheter for en helhetlig utvikling av byen.

- For Statens vegvesen vil ei ny områdeplan gi nødvendig forutsigbarhet for massehåndteringen i prosjektet E39 Ålesund-Molde, uttaler planleggingsleder Karoline Valle i Statens vegvesen.

Tilsvarer to ganger Aker Stadion
Vegvesenet og kommunen varsler nå oppstart av planarbeid, og legger samtidig forslag til planprogram på høring med frist i slutten av april.

- Størrelsen på det utfylte området avhenger bl.a. utformingen og tekniske løsninger, men vil kunne være i størrelsesorden 35-40 daa. Dette tilsvarer arealet til litt over to Aker Stadion med masser fra tunnelløp 1, heter det i meldinga.

Ustabile sedimenter i sjøen
Området er allerede i dag dels regulert til utfylling i sjø. Ny geoteknisk kunnskap viser at sedimentene på sjøbunnen er svært ustabile og best lar seg sikre mot utglidning med tiltak utenfor gjeldende planområde.

Det legges derfor opp til omregulering av gjeldende reguleringsplan. Et seinere arbeid med detaljregulering vil avklare hvordan det utfylte området kan benyttes, hetet det i meldinga.

Publisert: 23.03.2023 12:19

Sist oppdatert: 23.03.2023 12:21

Mer om