rettssal illustrasjon foto marius 11
Illustrasjonfoto: Marius Rosbach
Nytt

Konkurs for pizza-bud

Skattekrav ble kroken på døra.

Marius Rosbach
13.03.2023

Møre og Romsdal tingrett har åpnet konkurs i Express Pizza Vest etter krav på drøyt 600.000 kroner fra skatteetaten. Det kommer fram i mandagens kjennelse.

Kravet mot selskapet gjelder manglende betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for skatt.

Ingen fra Express Pizza Vest møtte i retten. Bostyrer for konkursen er Christian Garmann og første skiftesamling er 24. april.

Selskapet som ble startet opp i 2012, har holdt til på flere adresser i Ålesund sentrum. Nå sist har de drevet med utkjøring av pizza fra lokaler i Apotekergata.

Selskapet hadde i 2021 driftsinntekter på 5,7 millioner kroner ifølge det som er siste innleverte regnskap. Det året hadde selskapet ni ansatte i arbeid fordelt på tre årsverk.

Resultatet endte likevel i minus med rundt 176.000 kroner og egenkapitalen var tapt ved utløpet av året. Det var bokført udekka tap på nær 300.000 kroner og gjelda var opplyst å være på nær 950.000 kroner.

Publisert: 13.03.2023 14:04

Sist oppdatert: 13.03.2023 14:06

Mer om