KIN North West 2022 foto KIN 11
ULIKE ARRANGEMENT: Kvinner i næringslivet - KIN - samles til ulike arrangement både faglige og sosiale. Nettverket opplever stor interesse for å være med. Foto: KIN
Nytt

Kvinner i næringslivet vil samles

Starta som nettverk for unge kvinner. Nå strømmer det på med nye medlemmer i alle aldre.

Marius Rosbach
08.03.2023

Nettverket Kvinner i næringslivet – forkorta KIN – er kommet for å bli. Fellesskapet som ble starta opp høsten 2021 forteller at de har fått en rekke nye medlemmer i løpet av det siste året.

Nettverket retta seg i utgangspunktet mot unge kvinner i alderen 20 til 35 år. Men det viste seg raskt at det var langt fra bare de unge kvinnene som opplevde et behov for å møtes.

– Vi fikk tilbakemeldinger fra kvinner både i, og utenfor nettverket, som mente det var behov for at damer i alle aldre møttes i en faglig og sosial arena, forteller Linda-Mari Hatmosøy til NETT NO.

Johanne Kjerstad Kristine Hoddevik Lene Sætrevik Vinje Linda Mari Hatmosøy Marte Skarbø Trine Silseth Bergsås Foto KIN 11
KIN-STYRET: Desse utgjer det noverande styret i KIN-nettverket: (bak f.v.) Johanne Kjerstad,Kristine Hoddevik og Lene Sætrevik Vinje. foran f.v. Linda-Mari Hatmosøy, Marte Skarbø og Trine Silseth Bergsås. Foto: KIN

Stor medlemsvekst
Hatmosøy jobber til daglig i det nystarta regnskapskontoret Aicono Ålesund, og er ett av fire nye styremedlemmer som kom inn i fjor høst.

Johanne Kjerstad leder nå nettverket, mens Marte Skarbø er nestleder. Med i styret er også Lene Sætrevik Vinje, Kristine Hoddevik og Trine Silseth Bergsås.

Da NETT NO omtalte nettverket i fjor, hadde de rundt 70 betalende medlemmer. Siden da har det strømmet på med nye - også flere fra offentlig sektor.

– I 2023 venter vi en betydelig medlemsvekst, ettersom vi har over 200 personer i portalen vår. Vi har satt en lav kontingent på 500 kroner for å få med flest mulig, forteller hun.

Arrangement og bedriftsbesøk
Nettverket samles til ulike arrangement i samarbeid med Pir Cowork, og mottar støtte fra Sparebanken Møre.

Hatmosøy forteller at de opplever stor interesse for å være med på det som skjer. Samtidig drar de ut på bedriftsbesøk.

– I slutten av mars skal vi på bedriftsbesøk til Vard som blant annet har flere initiativ gående når det gjelder å rekruttere og beholde kvinner, forteller hun.

Likestillingsjobben er langt fra gjort
På spørsmålet om hvorvidt det trengs egne kvinnenettverk og en kvinnedag, er ikke Hatmosøy i tvil.

- Ja. Selv om mange stiller spørsmålet, så mener jeg likestillingsjobben er langt fra gjort, verken her i Norge, eller rundt om i verden, sier hun – og viser til endringene i abortloven i USA som eksempel på hvor lett rettigheter som er kjempet fram gjennom årtier, kan mistes.

– Det er en kamp som må fortsette å kjempes, sier hun.

Likestillingsjobben er langt fra gjort, verken her i Norge, eller rundt om i verden
Linda-Mari Hatmosøy

Roser lokale initiativ
Trass i at Nordvestlandet er prega av bransjer som tradisjonelt har vært mannsdominerte, mener hun det også er grunn til å trekke fram det positive.

– Vi ser at mange av de typisk mannsdominerte selskapene i vår region tar ansvar for å rekruttere mangfoldig. Mange av våre medlemmer kommer også fra disse næringene hvor menn er i flertall, som den maritime og byggebransjen, legger hun til.

Publisert: 08.03.2023 05:00

Sist oppdatert: 08.03.2023 08:33

Mer om