Nina Melsom foto NHO
arbeidslivsdirektør Nina Melsom (innfelt) i NHO mener kvotering kan være ett av flere tiltak som kan bidra til bedre likestilling. Foto: NHO
Nytt

NHO snur om kjønnskvotering

Støtter nå kvotering av kvinner i styrene. Flere hundre selskap i nordvest berørt.

08.03.2023

For første gang åpner Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å bruke kjønnskvotering som et likestillingstiltak, ifølge Dagens Næringsliv.

Regjeringa ønsker å utvide krav om kjønnsbalanse til å omfatte styrene i alle aksjeselskaper over en viss størrelse. Etter at virkemiddelet lenge har vakt motstand i NHO, støtter de grepet i sitt ferske høringssvar.

NETT NO har tidligere anslått at mellom 770 og 240 bedrifter på Nordvestlandet blir omfattet at de nye reglene, alt etter hvor grensen settes.

Mener utviklinga går for sakte
NHOs arbeidslivsdirektør, Nina Melsom, sier til avisa at bakgrunnen for snuoperasjonen er at de mener utviklinga går for sakte.

– Da kravet om kjønnskvotering i styrer i børsnoterte selskaper kom for snart 20 år siden, hadde man tro på det ville gi et mer likestilt næringsliv. Det har dessverre ikke skjedd, sier hun.

Blant NHOs medlemsbedrifter er kvinneandelen for toppledere på bare 22 prosent.

NHO vil ha lavere terskel
Regjeringa vil endre reglene som i dag gjelder større børsnoterte selskaper. Forslaget er sendt ut på høring med frist 13. mars.

Det er foreslått at kriteriet for at reglene skal slå inn, både kan antall ansatte ( 20, 30 eller 50 årsverk) og driftsinntekter (50, 70 eller 100 millioner kroner).

NHO vil at ordningen skal gjelde selskap som må utarbeide årsberetning etter regnskapsloven – nærmere 8500 selskaper. Det er færre enn i alternativene til regjeringen.

Publisert: 08.03.2023 08:27

Sist oppdatert: 08.03.2023 08:36

Mer om