Kjell Norvoll Nogvar motorfabrikk foto Ogne 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
VEKS UTLANDET: Nogva Motorfabrikk leverer aggregat til framdrift og straumforsyning til 14 skip som blir bygd på Vard sitt verft i Vietnam. Det er ei kontrakt som gir arbeid ut i 2025 og er med på å løfte eksportandelen, seier konsernsjef Kjell Norvoll. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Nogva-vekst i utlandet

For fem år sidan hadde Nogva Motorfabrikk ein eksportandel på rundt 10 prosent. No er den rundt 50 prosent.

06.07.2023

- Vi sel meir og meir ut av landet, seier konsernsjef og medeigar Kjell Norvoll i Nogva Motorfabrikk.

Konsernet tangerte nesten rekordinntektene frå 2021 i fjor, og betra lønsemda kraftig (sjå tabell).

Ved utgangen av mai i år låg driftsinntektene 16 prosent over nivået på same tid i fjor, men Norvoll trur ikkje det er råd å oppnå den veksten på årsbasis, sjølv om utsiktene er gode.

Kompenserer for laksestopp
Nogva sel motorar og aggregat og lagar gear og propellar til. Oppdrettsbransjen er viktig for selskapet og i den marknaden merka selskapet at oppdrettselskapa i Noreg er blitt avventande til investeringar etter at regjeringa i fjor haust foreslo grunnrenteskatt på oppdrett.

Veksten ute er med på å kompensere for bremsen i den norske oppdrettsmarknaden. Konsernet får og drahjelp av satsing på hybrid- og ellløysingar, der elmotorar heilt eller delvis erstattar motorar på fossilt drivstoff.

Som ein del av el-satsinga kjøpte Nogva Motorfabrikk i fjor deler av Kongsberg Maritime sitt anlegg på Longva og overtok 40 av 125 tilsette. Kjøpet vart saman med nøkkeltilsette på anlegget . Poenget var å få tak i elektrokompetanse raskt og så lang meiner Norvoll det har vore ein ubetinga suksess.

Fleire folk
Konsernet sysselsette 117 årsverk i fjor, opp frå 114 året før.

I år er arbeidsstokken auka, og Norvoll seier fleire skal tilsettast utover året. Det er spesielt folk som kan arbeid med montering, service og vedlikehald han er ute etter, i takt med at den såkalla ettermarknaden veks.

Nogva Motorfabrikk har seks aksjonærar, der Nogva Norvoll Invest er størst med 50 prosent av aksjane. Nogva Norvoll Invest er eigd av Anne Nogva Norvoll og Kjell Norvoll. Hovudkontoret ligg i Søvika i Haram.

Nogva Motorfabrikk as (konsern)
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt486,7489,3
Driftsresultat58,437,1
Resultat før skatt56,436,9

Publisert: 06.07.2023 05:00

Sist oppdatert: 29.09.2023 08:16

Mer om