Sparelys Pier Paolo Piacentini Hamish Fraser Frank Arne Taklo foto marius
NY REKORD: Pier Paolo Piacentini (f.v.), Hamish Fraser og Frank-Arne Taklo på lageret til Sparelys i Vanylven. Nettbutikken har opplevd stor vekst dei siste åra, og omsette for 125 millionar i fjor. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Ny supervekst for nettbutikk

Ei av dei største bedriftene i Vanylven passerte 100 millionar i omsetning med god margin.

Marius Rosbach
04.04.2023

Etter fleire år med kraftig auke, gjorde omsetninga eit nytt hopp for netthandelbutikken Sparelys på Åheim i fjor.

Ei omsetning på meir enn 125 millionar kroner er ny rekord med god margin, og svarar til ei auke i inntektene på kring 40 prosent samanlikna med året før.

- Vi har halde fram trenden med å ta nye marknadsandelar, fortel styreleiar Inge Nordaune Hasz til NETT NO.

Vaks kraftig under pandemien
Nettbutikken sender varer til store delar av landet frå lageret og kundemottaket i Vanylven. Inntektene til Sparelys vaks kraftig under pandemien – og har halde fram sidan.

Etter at dei omsette for knappe 50 millionar i 2019, auka inntektene til 77 og 90 millionar i 2020 og 2021, før rekordåret i fjor.

Hasz fortel at dei har auka «over heile linja», men at det særleg er ulike smarte løysingar til hyttemarknaden har gitt dei høgt volum.

(saka held fram under)

Sparelys (Trioweb)
Årsresultat (i mill kr)
2022
2021
Driftsinntekter
125,6
90,8
Driftsresultat
8,1
24,9
Resultat før skatt
9,8
24,8
Sparelys butikk foto marius 11
BUTIKK: Sparelys har også kundemottak der ein kan kome og handle fysisk. Smarte løysingar til hyttemarknaden er populært - og solcelleanlegg er mellom produkta som har teke av siste året. Foto: Marius Rosbach

Aukar kostnadene – svakare lønnsemd
Etter ei ekstraordinært lønnsamt år i 2021, blei marginane litt mindre i fjor med eit overskot før skatt på knappe 9,8 millionar.

- Kostnadene har auka både nå det gjeld valuta og frakt, som har gjort at fortenesta har dabba litt av, seier Hasz.

Svak krone gjer at innkjøpa til nettbutikken som i stor grad skjer i dollar og euro, blir dyrare.

- Det er lenge sidan kronekursen var gunstig for vår del, legg han til.

I tillegg har dei nytta meir pengar på marknadsføring i sosiale media, ifølgje årsrapporten.

Er oppe i 27 tilsette
Rimeleg lokale og låg arbeidsgivaravgift, er mellom fordelane ved å drive nettbutikk på Åheim. Bedrifta har 27 tilsette fordelt på 18 årsverk.

Inge Nordaune Hasz og Petter André Morseth eig halvparten kvar av selskapet som blei starta i 2010.

Eigenkapitalen var ved utløpet av 2022 på knappe 48 millionar og den langsiktige gjelda på 11,9 millionar kroner.

Publisert: 04.04.2023 15:34

Sist oppdatert: 04.04.2023 15:33

Mer om