Øystein Tvedt Tau tech innfelt Arctic Pearl island duke foto Eksfin 11
TIDLIGERE SUPPLYSKIP: Øystein Tvedt og de andre i Tau Tech skal ta i bruk offshoreskipet som tidligere har gått under navnet Island Duke og Ocean Duke. Skipet som tidligere var eid av Island Offshore-rederiet i Ulsteinvik, lå i opplag flere år etter oljekrisa. Vestland Offshore har hatt management på skipet den siste tida og nytta fartøyet i seismikkmarknaden. Foto: Eksfin/Vestland Offshore.
Nytt

Skal bygge om offshoreskip

Fiskerstrand skal bygge om skipet Tau Tech vil nytte i skjellsankinga. Nå er finansieringa på plass.

Marius Rosbach
17.01.2022

Ålesund-rederiet Tau Tech har overtatt offshoreskipet Island Ocean, tidligere Island Duke, som nå skal bygges om til å høste haneskjell.

Eksfin stiller med lån og dekning av kredittrisiko for å bidra til at gründerne kan realisere prosjektet som har stort eksportpotensial, ifølge en pressemelding mandag.

Ikke mulig uten støtte mener gründer
Tau Tech har utviklet en skånsom metode for å fangste haneskjell, en kamskjell-art som det ikke har vært lov å fiske etter i flere tiår.

Selskapet vil ta i bruk skipet til forsøksfangst høsten 2022, vil få navnet Arctic Pearl.

– Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger som i samspill med lokal bank gir helt nødvendig risikoavlastning og finansiering ved siden av betydelig privat kapital som investeres i dette prosjektet, uttaler daglig leder Øystein Tvedt TAU Tech i meldinga.

Senest i helga ble det kjent at Tau Tech har henta inn 300 millioner kroner fra investorer, bankfinansiering og offentlig støtte.

Prislapp på 161 millioner
Fiskerstrand verft skal utføre oppdraget med å bygge om skipet og jobben skal være ferdig i august.

Prisen for å bygge om skipet er på 161 millioner kroner og Eksfin står for 70 prosent av lånebeløpet med et kredittansvar på 114 millioner kroner, mens Sparebanken Vest garanterer for de resterende 30 prosentene.

– Det neste 10-året må næringslivet langs kysten lykkes med 3 viktige løft: omstille verdensledende teknologi fra offshorenæringen til nye bærekraftige forretningsmodeller i havrommet, øke eksporten og skalere flere vekstbedrifter i samarbeid mellom gründere, etablert industri og forskning, uttaler konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Haneskjell regnes som en delikatesse og minner om kamskjell. Med ny teknologi håper selskapet på nytt havbasert fiskeri i nord med stort eksportpotensial.

Tau Tech topper også lista over bedriftene som fikk tilsagn om mest støtte fra Innovasjon Norge i fjor med 18,5 millioner kroner.

Tau Tech grunnleggarene m Ø Tvedt foto Tau Tech
ÅLESUND: Grunnleggerne av Ålesund-selskapet Tau Tech. Fra venstre: Jan Rogne, Bernt Rogne, Øystein Tvedt, Sverre Olav Farstad, Karl Fredrik Sandvik og Bjørn Roppen. Foto: Tau Tech

Kamera- og sugeteknologi
NETT NO har skrevet om ideen til Ålesund-selskapet, som går ut på å sanke haneskjell på en skånsom måte ved hjelp av avansert teknologi. Fisket etter kamskjell-arten har vært stanset i flere tiår, men gründerne mener de har funnet en metode som er skånsom for både havbunn og skjell.

Havforskningsinstituttet har vurdert at bestanden av haneskjell på nytt kan høstes, gitt at det gjøres på en bærekraftig måte.

Selskapet vil ennå ikke vise fram enheten som skal slepes etter båten, tett over havbunnen. Kameraer skal følge med på fiske, mens en enhet suger opp skjellene fra havbunnen. Kamerateknologien blir utvikla i samarbeid med Sintef Ålesund og Scantrol Deep Vision i Bergen.

Publisert: 17.01.2022 08:33

Sist oppdatert: 01.01.2023 13:58

Mer om