Nr 2 fv Harald Tom Nesvik Odd Emil Ingebrigtsen Bjørnar Skjæran Gath 2022 foto Ogne
LOVER SVAR: Tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (nummer to fra høyre) sendte forslag om en ny tildelingsordning for fiskeoppdrett ut på høring like før Bjørnar Skjæran (Ap) (lengst til høyre) overtok som fiskeriminister i fjor. Nummer to fra venstre er tidligere fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp). De tre debatterte på scenen under første dag av GATH-konferansen i Ålesund i dag, ledet av klyngeleder Kristian Henriksen fra NCE Aquatech Cluster (til venstre). Foto: Ogne Øyehaug.
Nytt

Skal vurdere Hofseth-forslag

Fiskeriministeren tar med forslaget om å erstatte åpne oppdrettsanlegg med større, lukkede anlegg i vurderingen av reglene for nye konsesjoner.

07.09.2022

Oppdrett- og fiskeindustriinvestor Roger Hofseth vil flytte oppdrettsfisk fra åpne anlegg til lukkede anlegg i sjøen i bytte mot at konsesjonene blir større.

Forslaget Hofseth kom med i NETT NO denne uken er det samme forslaget som analyseselskapet Menon Economics foreslår, som et tiltak for å øke norsk oppdrettsproduksjon, i en rapport som ble lansert på GATH-konferansen i Ålesund.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran svarer ikke entydig på direkte spørsmål om han mener dette er et godt forslag, men sa på GATH-konferansens første dag tirsdag at han i løpet av høsten skal ta stilling til "Forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål". Den ble sendt ut på høring av Solberg-regjeringen i oktober i fjor.

Lover svar i høst
Da kommer han til å vurdere Hofseth og Menons forslag, fordi det er lansert i høringssvarene.

Blant høringsvarene er det minst ett, fra professor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger, som ligner det Menon og Hofseth kommer med.

Hofseth International, et annet Hofseth-dominert selskap, har ikke skrevet noe om konvertering fra åpne til lukkede anlegg i sitt høringssvar, som er datert 14. januar i år, men Tveterås har uansett sørget for at forslaget ligger på bordet hos fiskeriministeren.

Vil ha en gulrot
Tveterås vil ha en gulrot som skal lokke oppdretterne til å gå over til lukkede anlegg.

"Et virkemiddel som kan gi incentiver til å redusere utslipp av lakselus er en konverteringsmekanisme for vanlig kommersiell matfisk MTB til MTB som er låst i miljøteknologi, typisk lukkede/semi-lukkede anlegg. Konvertering fra konvensjonelle åpne matfiskanlegg til lukkede/semi-lukkede anlegg innebærer kostbare investeringer og betydelig usikkerhet om produksjonskostnader og finansiell avkastning. Derfor trengs det et økonomisk incentiv gjennom en konverteringsfaktor fra konvensjonell til lukket/semi-lukket teknologi som er større enn 1. Denne konverteringsfaktoren kan settes noe høyt i utgangspunktet, men justeres ned etter hvert som både næring og samfunn lærer mer. Det er mulig å integrere en slik konvertering i en forskrift for miljøteknologitillatelser.", skriver Tveterås.

Publisert: 07.09.2022 05:00

Sist oppdatert: 07.09.2022 00:31

Mer om