Jonas gahr støre besøk spilka foto marius 11
KRAFTIG AUKE: Skattebyrden for norske bedriftseigarar har auka kraftig under statsminister Jonas Gahr Støre, viser fersk undersøking. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Skatteregningen er doblet under Støre

Fersk analyse gir svar på diskusjonen rundt formuesskatten.

Marius Rosbach
01.08.2023

Tirsdag offentliggjorde Regnskap Norge en undersøkelse som viser at skatteregningen har økt kraftig etter at Støre-regjeringen kom til makten.

– Den samlede skatteregningen har økt kraftig de siste to årene, og doblet seg siden regjeringsskifte, uttaler administrerende direktør Rune Aale-Hansen i en pressemelding i forbindelse med utredningen.

Beregningene viser samtidig at dagens formuesskatt på børsnoterte aksjer er om lag på nivået som under Stoltenberg-regjeringen. Når det gjelder næringseiendom er skattebyrden økt i hele perioden.

Analysert utviklingen siden 2013
Regnskap Norge har nylig analysert utviklingen av den samlede skattebelastningen siden 2013.

– Det er korrekt at samlet skatteregning totalt sett har økt kraftig de siste to årene. Det stemmer også at virksomheter i år må betale mer i skatt i form av utbytteskatt og selskapsskatt, for å finansiere formuesskatten, uttaler Regnskap Norge-sjefen.

–Samtidig er det riktig at det samlede formuesskattenivået nå er omtrent på samme nivå som da Solberg-regjeringen tiltrådte. Det som nyanserer bildet, er at Solberg-regjeringen både innførte skatteskjerpende og -lettende tiltak, mens Støre-regjeringen utelukkende har tatt grep i skatteskjerpende retning, legger Aale-Hansen til.

Kompliserte regler
Utregningene tar hensyn både til endring av satser og innslagspunkt på formuesskatt, utbytteskatt og selskapsskatt. I tillegg er det tatt hensyn til endringer i verdsettelsesrabatter og kalkulasjonsrente, skriver organisasjonen.

– Skattereglene er kompliserte, og debatten rundt formuesskatt er tidvis unyansert. Vi har derfor grundig vurdert viktige faktorer som påvirker den endelige skattebelastningen som næringslivet møter. Samtidig har vi valgt å se utviklingen over et større tidsrom, forteller Aale-Hansen.

Les hele utredningen her (ekstern lenke)

Kraftige reaksjoner fra næringslivet
Reaksjonene har vært kraftige fra bedriftseiere som har fortalt om skatteøkninger under Ap/Sp-regjeringen, som de frykter fører til et svekka norsk eierskap.

Det siste halvåret har det blant annet opprettet en aksjon for norsk eierskap i Ålesund, og i Ørsta planlegger Lars Oscar Fossen Øvstegård å gå til søksmål mot staten for å få fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Også regjeringspartienes egne – blant dem flere ordførere på Nordvestlandet, har kritisert utviklingen.

Uenige om nivået
Den politiske diskusjonen har samtidig gått høyt om hvilket nivå skattebyrden egentlig ligger på, sammenlignet med nivået under Solberg-regjeringen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er blant dem som har argumentert med at selskapsskatten og formuesskatten er lavere enn for ti år siden.

Det er en virkelighetsbeskrivelse blant andre Høyres finanspolitiske talsperson, Helge Orten, ikke er enig i.

– Støre har målrettet økt skattene som rammer bedriftene, uttalte Orten tidligere i år.

Publisert: 01.08.2023 15:31

Sist oppdatert: 01.08.2023 15:28

Mer om