Nordmand vision dåp 2014 Ogne
NYE OPPDRAG?: Interessen for nybygg er sterkt økende hos offshorerederiene, som var verftene på Nordvestlandets viktigste kunder frem til oljeprisfallet i 2014. Bildet er fra skipsdåp hos Vard i 2014. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Spår mange nybygg i offshore

Flere nybygg for offshorerederiene, færre skip i opplag og færre skip til opphugging, spår Norges Rederiforbund.

15.03.2023

Ikke siden Norges Rederiforbund i 2018 startet å spørre medlemmene om byggeplaner har rederiene flere byggeplaner, og det er hos offshorerederiene byggelysten har øket mest.

"Fra å ha planer om 25 skip i 2020, har segmentet nå planer om å bygge 84 skip. En stor andel vil være fartøy som bygges til havvindindustrien.", skriver Norges Rederifobund i konjunkturrapporten 2023. Rapporten offentliggjøres onsdag.

Høyere enn før oljekrisen
Offshorerederiene får nå drahjelp både fra vindkraftsindustrien og olje- og gassbransjen.

"I 2022 økte omsetningen i dette segmentet (offshorerederiene, red. merk) med 28 prosent, og totalomsetningen ble om lag 75 milliarder kroner.

Fremdeles har ikke omsetningen nådd nivået fra før oljekrisen i 2014. Samtidig forventer segmentet økt omsetning også i 2023, på om lag 26 prosent, noe som vil føre til at segmentet for første gang har høyere omsetning enn før oljekrisen i 2014.", heter det i konjunkturrapporten.

Tre av fire offshorerederier venter også økt lønnsomhet i 2023, sammenlignet med 2022.

Ut av opplag
Bedre tider for offshorerederiene gjør også at flere skip tas ut av opplag og færre sendes til opphugging.

"Etter noen turbulente år i skipsfarten, viser opplagstallene at aktiviteten fortsetter å ta seg opp. Januar 2023 lå det totalt 57 skip og rigger i opplag. Av disse er det i all hovedsak i offshore-segmentene det fremdeles er opplag. Prognosen for utgangen av 2023 er en ytterligere reduksjon i skip i opplag.

Resirkuleringstakten reduseres også vesentlig i 2023. Det skal knapt resirkuleres skip, og totaltallet for samtlige segmenter er fem skip. Dette henger sammen med økt aktivitet og økt etterspørsel etter tonnasje.", skriver Rederiforbundet i rapporten.

Mer olje og gass
Innen 12-18 måneder blir de første nye offshorefartøyene bestilt, anslo analysesjef Erik Tønne i meglerselskapet Clarkson Platou på Verftskonferansen i Ålesund i november 2022.

- Vi er ganske sterke i troen på at det kommer nybygg i offshore igjen, sa Tønne til NETT NO.

Slik ratene er og aktivitetsnivået er i dag vil olje- og gassbransjen begynne å hente tilbake offshorefartøyene som har vært utleid til vindkraftsbransjen, venter Tønne.

Grunnen er at olje- og gassbransjen betaler bedre, blant annet fordi den kan utnytte installasjoner - for eksempel kraner - på offshorefartøyene som vindkraftbransjen ikke har bruk for.

Publisert: 15.03.2023 06:00

Sist oppdatert: 15.03.2023 20:51

Mer om