Astrid og Solveig Strand foto Ogne
DELT: Astrid og Solveig Strand deler fortsatt kontorlokaler, lager og administrasjonselskap, men er ikke lenger medeiere i hverandres fiskebåtrederier. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Tvunget til å drive hvert sitt rederi

Strand Fiskeriselskap er delt i to etter et generasjonsskifte.

09.12.2022

Solveig, Lise og Astrid Strand eide Strand Fiskeriselskap sammen med sin far Olav. Han eide omlag en prosent av aksjene, de tre søstrene med en tredjedel hver av resten av aksjene.

Rederiet eide og drev ringnotfartøyet Fiskeskjer og torsketråleren Havbryn og hadde 186 millioner kroner i inntekter og 105 millioner kroner i resultat før skatt i fjor (medregnet 40 millioner i finansinntekt).

Vi er fortsatt gode venner
Solveig Strand

Nå er selskapet splittet i to rederier, Fiskeskjær Holding med Solveig Strand som sjef og Havbryn Holding med Astrid Strand som sjef.

Prosessen har både vært tidkrevende og energitappende, men har ikke gått ut over familierelasjonene.

- Vi er fortsatt gode venner, sier Solveig Strand.

Mistet sin søster
Da søsteren Lise Strand døde i 2020, bare 57 år gammel, skulle familien både bearbeide sorgen og avklare hvordan eierskapet skulle bli fremover.

Gjennom en aksjonæravtale som var satt opp før Lise ble syk hadde de avtalt hvordan generasjonsskiftet i selskapet skulle skje, mellom annet hvordan verdiene skulle beregnes.

I tillegg måtte generasjonsskiftet ta hensyn til deltakerloven som regulerer eierskap til fiskeflåten.

Solveig og Lise arbeidet i rederiet og sto begge oppført som såkalte aktive redere, og delte på det daglige lederskapet. Det er en status du må ha for å være majoritetseier i et fiskebåtrederi ifølge deltakerloven. Loven krever også at over 50 prosent av eierskapet skal tilhøre personer som har status som aktive redere eller aktive fiskere.

Etter at Solveig og Lise Strand fikk status som aktive redere er deltagerloven skjerpet og da rederiet søkte om at Astrid Strand kunne bli godkjent som aktiv reder og tre inn i Lises rolle sa Fiskeridirektoratet nei.

- Vi kunne ikke være mer enn en daglig leder per båt, sier Solveig Strand.

Ett og ett halv år

I prosessen var det viktig å finne en løsning der Lises to døtre og Solveig og Astrid fortsatt var eiere på like fot - samtidig som deltagerloven ble fulgt.

Arbeidet startet noen måneder etter at Lise Strand døde, og de endelige signeringene ble gjort i februar i år. Både skipsmeglere og rådgivere har vært inne i bildet, og ikke minst har partene brukt tid på å tenke gjennom konsekvensene av løsningen, sier Solveig Strand.

Nå er hun daglig leder og eier to tredjeparter i Fiskeskjer Holding som eier ringnotbåten Fiskeskjær.

Astrid Strand har tilsvarende eierandel og lederansvar i Havbryn Holding, som eier torsketråleren Havbryn.

Lise Strand sine to døtrer eier tilsammen en tredjepart hver i Fiskeskjer Holding og Havbryn Holding.

Mister konsernfordel
Deltagerloven er man nødt til å forholde seg til, sier Solveig Strand, men hun hadde gjerne sett at den var mindre streng, slik at de kunne videreført Strand Fiskeriselskap som ett konsern.

- En konsernmodell er finansielt mer robust og det har vært en eierstruktur og forretningsmodell som har fungert godt, sier hun om fordelen av å være ett konsern.

Det som uansett fortsetter er samlokaliseringen ved Steinvågen i Ålesund. Der deler Fiskeskjer Holding, Havbryn Holding og Strand Havfiske kontor og fryselager og har også et felles administrasjonsselskap.

Strand Havfiske er eiet av Solveig og Astrids søskenbarn, Janne Grete Strand Aasnæs og Elisabeth Strand.

Podium

E16/S2 Podium: Kva skjer med det sunnmørske eigarskapet?

Publisert: 09.12.2022 11:37

Sist oppdatert: 01.01.2023 14:01

Mer om