Brunvoll hovudkontor foto Brunvoll
FAMILIESELSKAP: 47 familiemedlemer eig Brunvoll-konsernet i Molde. Største aksjepost er på 8,333 prosent av selskapet, minst 0,093 prosent. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Utbyttemillionar til Brunvoll-eigarane

Etter 2019 blei det null i utbytte til dei 47 Brunvoll Holding-aksjonærane. Etterpå har det blitt rekordutbytte.

11.05.2022

I årsrapporten for 2020 fortel Brunvoll Holding om eit tilleggsutbytte på 24,8 millionar kroner og eit like stort ordinært utbytte. I 2021-rapporten er tilleggsutbyttet 24,8 millionar og avsetninga til ordinært utbytte 43,2 millionar kroner.

Alt i alt er gått 118 millionar kroner frå selskapet til fordeling mellom aksjonærane dei to siste åra.

Konsernet lagar framdriftsystem, propellar, gir og thrustarar. Hovudkontor og hovudanlegg er i Molde. Selskapet har og datterselskap i Volda og har til saman 502 på lønningslista ved inngangen til 2022.

Brunvoll Holding er eigarselskapet i Brunvoll-konsernet i Molde, der aksjane no er fordelt på 47 eigarar. Dei er eigarar direkte eller gjennom investeringsselskap (sjå tabell).

Brørne Andreas og Anders Brunvoll starta Brunvoll Motorfabrikk i 1912 og fekk med seg ein tredje bror på eigarsida i 2018, Arthur Brunvoll. Selskapet har vore familieigd sidan starten og er det framleis.

Over dobla lønsemd

Frå 2020 til 2021 over dobla konsernet lønsemda og fekk eit resultat før skatt på 12,1 prosent av driftsinntektene.

"Vi er meget godt fornøyde med de finansielle resultatene gjennom pandemien og ikke minst i 2021. Lønnsomheten i en konkurranseutsatt bransje er betydelig bedret, og vi befester stadig vår markedsposisjon", skriv konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i ei pressmelding om 2021-resultatet.

Vassdal ventar vekst i nybyggingsmarknaden utover i 2022 ifølgje pressemeldinga, men også kostnadsauke:

«Pandemieffekter, Russlands invasjon av Ukraina, geopolitisk usikkerhet og generelt utfordrende makroforhold preger verden og verdensøkonomien for tiden. Dette forventer vi vil vedvare gjennom 2022 og medfører en betydelig kostnadsøkning som følge av kraftig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter innsatsfaktorer.", skriv Vassdal.

Spredd eigarskap
Aksjane i Brunvoll-konsernet er i familien, men det er ingen dominerande eigarar, som det går fram av tabellen under. Dei to største aksjonærane eig 8,33 prosent kvar.

Dei aller fleste har organisert eigarskapen gjennom eigne investeringsselskap, som har frå ein til tre eigarar.

I nokre investeringsselskap er makta samla hos A-aksjonærar, medan andre ikkje operer med aksjeklassar.

Tilknytninga til Molde er framleis sterk, men over halvparten av aksjonærane har i dag bustaddresse utanfor regionen.

Brunvoll Holding as (konsern)
Tal i mill. kroner20212020
Driftsinntekt12661263
Driftsresultat15877
Resultat før skatt15367
Brunvoll Holding-aksjonærane
Brunvoll-aksjonær Eigarandel Aksjonærar Eigarandel Aksjeklasse Fødd Bustad
Tone B Invest 8,333 % Tone Brunvoll 77,222 % B 1965 Molde
Yngve Larsson 16,667 % B 1063 Molde
Tone Brunvoll 5,556 % A 1965 Molde
Jonas Brunvoll Larsson 0,056 % B 1977 Trondheim
Bitscom 8,333 % Arnljot Brunvoll 100 % 1944 Molde
Brunvoll Invest 6,944 % André Brunvoll 33,333 % B 1985 Kolbotn
Sonja H Brunvoll 33,333 % B 1981 Kolbotn
Arthur Inge Brunvoll 26,667 % B 1953 Kolbotn
Arthur Inge Brunvoll 6,667 % A 1953 Kolbotn
Ema Holding 6,481 % Aud Peggy Brunvoll 35,714 % B 1956 Molde
Marit Brunvoll Gjendem 28,571 % B 1988 Trondheim
Erling Myklebust Brunvoll 28,571 % B 1985 Molde
Aud Peggy Brunvoll 7,143 % A 1956 Molde
O-Hoi 6,481 % Kristin Brunvoll Farstad 8,571 % A 1967 Stabekk
Kristin Brunvoll Farstad 30 % B 1967 Stabekk
Frederik Andreas Farstad 0,714 % A Stabekk
Frederik Andreas Farstad 30% B Stabekk
Hanna Olise B Farsta 30 % B 1999 Stabekk
Hanna Olise B Farsta 71,4% A 1999 Stabekk
BBM Holding 5,556 % Sven Erik Brunvoll 58,333 % B 1962 Oslo
Sven Erik Brunvoll 3,333 % A 1962 Oslo
Kristina Berger Brunvoll 19,167 % B Oslo
Anders Berger Brunvoll 19,167 % B Oslo
Ek Brunvoll Invest 4,491 % Jan Kevin Brunvoll 52,577 % 1968 Ski
Erlend Ek Brunvoll 23,711 % Ski
Tonje Ek Brunvoll 23,711 % 1967 Ski
Dagb 4,167 % Dag Brunvoll 100 % 1948 Molde
Erik Arthur Holding 3,796 % Erik Arthur Brunvoll 97,561 % 1948 Sandvika
Jorunn Brunvoll 2,349 % 1963 Sandvika
Sagstua Holding 3,796 % Bård Stener Brunvoll 97,561 % 1964 Molde
Anders Stener Brunvoll 1,22 % 2000 Molde
Sofie Friis Brunvoll 1,22 % 1967 Molde
Hildegunn Brun-Lyth* 3,796 %
Them Holding 3,796 % Trond Brunvoll 97,561 % 1954 Nyborg
Henrik Heggdal Brunvoll 2,439 % 1978 Flaktveit
Ann-Karin Brunvoll Stires* 3,704 % Molde
Espen Brunvoll* 3,333 % 1981 Molde
HBR Invest 3,333 % 100 % 1977 Oslo
Marmor Invest 3,148 % Johanne Oline S.Brunvoll 100 % 1945 Oslo
Sibru Invest 2,778 % Signe Ingeborg Brunvoll 100 % 1951 Molde
Geir Invest 2,593 % Therese S Brunvoll-Cochet 100 % 1977
Milliway Invest 2,593 % Andreas S.T. Brunvoll 50 % 1973 Hosle
Ane Torvanger Brunvoll 50 % 1972 Hosle
Bergfjord Brunvoll 1,852 % Karl Andrew Brunvoll 100 % 1960 Molde
Bjørg Brunvoll* 1,667 % 1952 Molde
Kamillion 1,389 % Kamilla Brunvoll 100 % 1979 Molde
Ingvest Holding 1,389 % Ingve Brunvoll 100 % 1975 Oslo
Olivia Capital 138,9 % Ola Brunvoll 100 % 1973 Mandal
Benek Invest 1,065 % Bendik Ek Brunvoll 100 % 1994 Oslo
Andreas Brunvoll 0,926 % Andreas Brunvoll 100 % Molde
Synne Brunvoll 0,926 % Synne Margrethe Brunvoll 100 % 1994 Molde
Marte Brunvoll 0,926 % Marte Elise Kammersgard 100 % 1991
Frida Brunvoll 0,926 % Frida Johanne Brunvoll 100 % 1993 Oslo
Sara Ann Stires* 0,093 %
*Aksjar som er direkte personleg eigd
Kjelde. Årsreknskap/Proff.no

Publisert: 11.05.2022 05:00

Sist oppdatert: 11.05.2022 00:33

Mer om