Kongsberg maritime simulator 11
SIMULATOR: Etter å ha har jobbet i en årrekke med å utvikle løsninger for autonom skipsfart skal Kongsberg Maritime vise fram et nytt kontrollsenter for skipsfart. Bildet er fra en annen simulator av en skipsbro. Foto: Kongsberg Maritime
Nytt

Viser fram «hemmelig» kontrollsenter for skipsfart

Etter fire års forskning på selvkjørende skip, er Kongsberg Maritime klare til å vise fram arbeidet.

Marius Rosbach
24.05.2023

I kjelleren ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund har det vært hektisk aktivitet de siste ukene.

I et lokale der Kongsberg Maritime tidligere hadde en simulator, er det nå etablert et avansert kontrollsenter for skipsfart i regi av forskningsprosjektet Autoship.

Til nå har aktørene holdt kortene tett til brystet, men torsdag inviteres media til seminar og omvisning for å høre om nyvinningen.

Kongsberg vil bli ledende paa autonome fartoey
OPPDRETT TIL HAVS: Kongsberg Maritime skal i samarbeid med Eidsvaag-rederiet teste transport av laksefõr til Ocean Farm 1-anlegget. Illustrasjon: Kongsberg Maritime

Mest aktuelt for kystnær transport
Autoship-prosjektet har fått støtte på hele 200 millioner kroner fra EU-programmet Horizon – en av de største pengepottene som er gitt til norske aktører. Målet er å utvikle framtidas autonome skipsfart.

Med autonome skip kan behovet for mannskap om bord bli mindre. For en del av skipsfarten er det derfor aktuelt å ha navigatører som sitter på land og overvåker fartøy som seiler autonomt i faste ruter.

– Den kystnære transporten er mest aktuell for denne teknologien, og det er veldig relevant for ferjer og slepebåter som opererer i havnemiljø, forteller kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime til NETT NO.

Testrute til oppdrettsanlegg til hav
Prosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg Maritime og Sintef, og Eidsvaag-rederiet er blant dem som deltar i Autoship-prosjektet.

De siste ukene har mannskapet til skipet Eidsvaag Pioner og et team av ingeniører vært sammen på testtokt. Ruta gikk mellom Averøy og Salmars Ocean Farm 1.

– Da har vi hatt en gjeng nede i kjelleren hos oss, som har styrt båten, forteller Wollebæk.

Underveis har de bevist hvordan fartøyet som frakter fiskefôr til det havbaserte oppdrettsanlegget, kan fjernstyres fra kontrollsenteret på land – og operere autonomt.

Har levert utstyr for autonom seilas
Wollebæk forteller at Kongsberg Maritime blant annet har levert utstyret om bord på Eidsvaag Pioner, som gjør det mulig å operere skipet fra land.

Et belgisk fraktefartøy har fått installert tilsvarende utstyr for autonom seilas, og skal teste transport av stykkgods på kanaler i det mellomeuropeiske landet.

Under torsdagens arrangement vil blant andre konsernsjef Geir Håøy fortelle om arbeidet med prosjektet.

Yara Birkeland foto yara international 11
YARA BIRKELAND: Konteinerbåten som skal frakte mineralgjødsel fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til havna i Brevik, er bygd av Vard og designet av Marin Teknikk i Herøy. Foto: Yara International

Har etablert senter i Horten
Anette Bonnevie Wollebæk påpeker at teknologien for selvkjørende skip fortsatt er på pilotstadiet, men at deler av den allerede er i bruk på ferjestrekninger.

Kongsberg har i samarbeid med Willhelmsen også etablert selskapet Massterly, som er i gang med et senter for fjernstyring av skip i Horten.

– De er i gang med autonom testkjøring av frakteskipet Yara Birkeland, sier kommunikasjonsdirektøren.

Det selvkjørende batteridrevne konteinerskipet var det første av sitt slag i verden, og Kongsberg har levert det meste av teknologien om bord.

Les mer om Autoship-prosjektet her (ekstern lenke)

Publisert: 24.05.2023 13:38

Sist oppdatert: 24.05.2023 15:16

Mer om