Island Crown
SELD: Island Crown er det femte fartøyet som er seld frå Island Offshore sidan i sommar. Ny eigar tek over i januar neste år.
Nytt

700 millionar inn i kassa

Island Offshore har selt fire offshoreskip og eitt skip som arbeidde i vindkraftmarknaden.

15.12.2022

Island Offshore-konsernet har i løpet av dei siste månadene selt fem skip.

Det dreiar seg om plattformforsyningsfartøya Island Defender, Island Discoverer, Island Empress og Island Endeavour - og vindkraftserviceskipet Island Crown.

Det gjer at reiarlaget får fylt kassa med omlag 700 millionar kroner.

Dei to første skipa vart overlevert til ny eigar i sommar, dei to neste i november og Island Crown blir overlevert i januar, seier Morten Ulstein, styreleiar i Island Offshore Management til NETT NO.

- Du må benytte muligheten til å ta gevinst når muligheten er der, og så
styrker vi balansen og så må vi ha cash til å bygge nytt, seier Morten
Ulstein om kvifor skipa er selde.

Éin milliard
Island Offshore-konsernet har tidlegare seld skip som ein del av vilkåra for å refinansiere selskapet under den langvarige offshorekrisa som starta med oljeprisfallet i 2014.

Desse fem skipa er ikkje selde som ein del av ein refinansieringsavtale, der selskapet har tatt val fritt og uavhengig av andre, seier Ulstein.

Til saman vart skipa selde for omlag éin milliard kroner. Når gjelda på rundt 300 millionar kroner er betalt, sit konsernet att med omlag 700 millionar.

Olje-optimisme
Morten Ulstein og søskena hans er medeigarar i Island Offshore-konsernet gjennom investeringsselskapet Borgstein.

I 2020 gjekk Borgstein-konsernet med nesten 400 millionar kroner i minus, mellom anna på grunn av store nedskrivingar av skipsverdiane i Island Offshore-selskapa.

I fjor snudde marknaden omsider for offshorereiarlaga og år går det enda betre, fortel Borgstein-konsernet i 2021-årsmeldinga.

Publisert: 15.12.2022 05:00

Sist oppdatert: 15.12.2022 10:03

Mer om