Knut Flakk Geiranger
FERJEBÅTREIAR: Knut Flakk og familien er medeigar i Flakk Starck, som vil drive bilferje på Geirangerfjorden, og i Norwegian Hydrogen, som skal produserer hydrogen på Hellesylt.
Nytt

Alle fekk ja til Geiranger-ruter

To ferjeselskap og eitt passasjerfartøy-selskap skal konkurrere på verdsarvfjorden.

26.09.2023

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal gjorde som fylkekommunedirektøren tilrådde, og gav både The Fjords, Flakk Starck og Cruise Service løyve til å trafikkere Geirangerfjorden ut 2032.

Det stadfestar Kristin Sørheim, leiar i utvalet, som hadde sitt siste møte tysdag. Neste gang er det utvalet frå det nye fylkestinget som skal møtes.

Trafikken på Geirangerfjorden er ei rein kommersiell rute, der fylkeskommunen si rolle er å sikre at dei som skal trafikkerer fjorden oppfyller reglar om tryggleik og miljø.

Tre selskap klare
The Fjords trafikkere Geiranger-Hellesylt i dag, og vil halde fram vidare. Planen er å bygge om dei to eldre bilferjene til batteridrift, slik at dei oppfyller krava om null utslepp av CO2 frå og med 2026. The Fjords er 50 prosent eigd av Fjord 1.

Flakk Starck vil bygge to bil- og passasjerferje i kompositt, som skal gå på hydrogen.

Cruise Service vil drive ei passasjerrute på strekninga.

Har mål om heilårsdrift
I og med at det er snakk om eit reint kommersiellt samband utan offentleg støtte er det selskapa sjølve som avgjer billettpris, rutefrekvens og kor stor del av året dei skal gå.

Flakk Starck seier selskapet skal gå heile året, med eitt fartøy, frå start. The Fjords seier målet er heilårsdrift, men at selskapet vil gradvis utvide sesongen.

Publisert: 26.09.2023 17:16

Sist oppdatert: 26.09.2023 19:20

Mer om