Salmon evolution kar byggetrinn 1 foto salmon evolution 11 2021 06 21 084946 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
MILLIARDOPPDRAG: Endúr-selskapet Artec Aqua står for design og prosjektering av Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy. Foto: Salmon Evolution
Nytt

Børsdagen: Populær avlysing

Avlyste emisjon på grunn av lav aksjekurs. Då gjekk kursen rett opp.

06.02.2023

Børstabell for nordvestlandet under saka

Søndag kveld varsla industriselskapet Endúr at selskapet avlyste den planlagte kapitalutvidinga, der aksjonærar som ikkje fekk vere med på den retta emisjonen tidlegare i år skulle få sjansen til å vere med.

Endur henta tidleg i januar inn 140 millionar kroner i ny eigenkapital frå eit utvald gruppe aksjonærar, mellom andre største aksjonær - Artec Holding i Ålesund.

Kursen i reparasjonsemisjonen skulle vere den same som i den retta emisjonen, 27,50 kroner aksjen, og det skulle skrivast ut inntil 1.381.818 nye aksjar.

Men det er ingen vits med ein reparasjonsemisjon - sett fra investorane si side - dersom aksjen kan kjøpast like billeg eller billegare på børs.

Det var akkurat det som skjedde i Endúr sitt tilfelle.

Den avlyste reparasjonsemisjone betyr at eksisterande eigarar slepp å dele eigarskapen med fleire.

Det var eit melding som investorane i aksjemarknaden likte, for då børsen opna måndag gjekk kursen opp frå fredagens sluttkurs på 27,40 til 28,50 kroner aksjen i løpet av mindre enn 15 minutt. Ved børsslutt i dag var kursen oppe i 29 kroner aksjen.

Det er tre kroner under nivået frå før den første kapitalutvidinga vart varsla.

Til den kursen ville det vere interessant å delta i ein reparasjonsemisjon, men no er toget gått.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Nortel 22,00 10,00 %
Endúr 29,00 5,84 %
Hexagon Purus 29,68 3,63 %
Eqva (tidlegare Havyard Group) 2,800 0,18 %
Sparebanken Møre 82,00 0,00 %
Statt Torsk 1,51 -0,66 %
Hexagon Composites 36,30 -0,82 %
Hofseth Biocare 2,88 -1,37 %
Salmon Evolution 8,22 -1,91 %
Havila Shipping 19,76 -1,94 %
Golden Energy Offshore Services 1,590 -2,15 %
Norva 24* 34,16 -2,57 %
Havila Kystruten 10,35 -3,27 %
Hav Group 9,94 -5,15 %
Atlantic Sapphire 8,865 -6,98 %
Arctic Bioscience 10,10 -8,18 %
*Svenske kroner

Publisert: 06.02.2023 17:13

Sist oppdatert: 06.02.2023 17:59

Mer om