Cecilie Myrseth ole erik almlid Foto NHO 11
FIKK RAPPORT: Ap-statsråd Cecilie Myrseth har blant annet ansvar for verftsindustrien i jobben som fiskeri- og havminister. Onsdag fikk hun overlevert en NHO-rapport fra NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h.). Foto: NHO
Nytt

Ber om oppmerksomhet og ny møteplass

NHO la fram tiltak for maritim satsing for den nye statsråden.

Marius Rosbach
30.11.2023

Mer økonomisk drahjelp, mer oppmerksomhet og en ny møteplass er blant tiltakene NHO peker på som de viktigste tiltakene for å få opp tempoet i det grønne maritime skiftet.

Det kommer fram i en rapport som NHO overleverte til den nye hav- og fiskeriministeren, Cecilie Myrseth (Ap), onsdag.

Rapporten heter «En grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor», og bygger på innspillsmøter med maritime bedrifter i Ålesund, Harstad, Bodø, Haugesund, Harstad og Horten.

– Behovet for økt oppmerksomhet og politisk synlighet rundt maritime spørsmål i det politiske miljøet har vært et gjennomgående signal fra næringen, heter det i en pressemelding fra NHO i forbindelse med overleveringen.

Behovet for gode rammevilkår - ikke minst på skatt - blir pekt på som særskilt viktig for å sikre overskudd og verdiskaping i Norge. Samtidig forteller flere om mangel på tilgang på risikokapital.

Foreslår ny møteplass
Mellom forslaga er å etablere en felles samarbeidsarena mellom statsråden og den maritime næringa. Målet skal være en permanent møteplass, som også inkluderer næringsorganisasjonene, forskningsmiljø og sjøfartsmyndighetene.

Det blir foreslått å sette ned en arbeidsgruppe for å utvikle denne møteplassen.

Tidligere har Maritimt Forum gjort forsøk på å arrangere «maritime toppmøter» som ble lagt til Nordvestlandet.

Ocean Summit ble første gang arrangert i 2022, og ble lansert som en årlig møteplass for beslutningstakere i politikk og maritime næringer. Ingen av gangene hadde noen av regjeringens statsråder mulighet til å komme.

I den 13 sider lange publikasjonen pekes det på fem områder hvor NHO mener det er behov for satsing.

  • Behov for mer samarbeid
  • behov for politisk oppmerksomhet
  • behovet for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser
  • behov for grønn omstilling og digitalisering
  • behov for mer kunnskap og kompetanse

Ut fra dette er det pekt på tre områder hvor NHO ønsker at det blir gjennomført konkrete tiltak:

  • Skreddersøm og totalleveranse av avanserte løsninger
  • Sammenhengende verdikjeder for alternativ drivstoff
  • Innovasjonstakt, skalering/industrialisering og eksport

Miljøfond og bedre verftsordninger
Mange av tiltakene er kjent fra før, som forslaget om et miljøfond til støtte for omstilling til drivstoff med mindre utslepp, og en bedre garantiordninger for verfta.

Det blir også pekt på bedre utnytting av handlingsrommet i EØS-regelverket, differansekontrakter og økt bruk av offentlige innkjøp for å hjelpe markeder i gang – slik som ble gjort med overgangen til batteriferger.

Det er NHO og Norsk Industri har gjennomført arbeidet sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Publisert: 30.11.2023 13:19

Sist oppdatert: 30.11.2023 13:37

Mer om