Innovern grethe Loe foto innovern 11
IKKJE GITT OPP: Innovernsjef Grethe Loe fortel at bedrifta jobbar med å kartlegge alternative marknader med produkt som ikkje er avhengige av offentlege innkjøp. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Berre fem tilsette igjen hos Innovern

Smittevernfabrikken har ikkje gitt opp håpet om å finne nye marknader – der dei ikkje er prisgitt anbod frå styresmaktene.

Marius Rosbach
07.12.2022

Sykkylven-bedrifta Innovern held drifta framleis gåande med produksjon frå restar av råmaterial for lagring. Men den siste månaden har smittevernfabrikken gått ned til berre fem tilsette.

– Takka vere eit godt resultat i fjor har vi midlar til å halde hjula i gong på sparebluss ei periode, fortel dagleg leiar Grethe Loe til NETT NO.

Jobbar med å finne nye marknader
Bedrifta som fekk mykje lovord frå politisk hald under pandemien, håpte lenge på at dei politiske løfta om beredskapsproduksjon skulle bli følgt opp.

No ser dei at det tek for lang tid å vente på. I staden jobbar dei med å finne andre bein å stå på.

– Vi held på med eit forprosjekt som er støtta av omstillingsprogrammet til Sykkylven kommune. Her skal vi kartlegge nye mulegheiter og avklare om dette er noko vi skal gå vidare med, fortel Loe.

Planen er at arbeidet skal vere ferdig i slutten av januar. Om ikkje styresmaktene kjem med ein plan for norsk beredskapsproduksjon, kan eit alternativ vere å legge ned.

Kritisk til mangelfull oppfølging
Då NETT NO snakka med Innovern-sjefen i sommar håpte ho framleis det skulle kome oppdrag frå det offentlege i løpet av året. Det vart sløkt i haust.

– Vi fekk klar beskjed om at dette vil ta tid, og at departementet tidlegast ville ha ei løysing på plass i løpet av neste år, og kanskje ikkje før i 2024, seier Loe.

Noko løfter om at eit slik anbod ville kome norske produsentar til gode, kunne departementet heller ikkje gi.

– Det skjer til trass for tydelege anbefalingar frå ei gruppe som la fram sin rapport om norsk produksjon av smittevernutstyr i sommar, påpeiker Loe.

Meiner næringslivet er komne lenger
Bakgrunnen for anbefalingane var erfaringane under koronapandemien, då styresmaktene fekk kritikkk for dårleg beredskap og for stor avhengigheit av smittevernutstyr frå Kina.

Innovern-sjefen meiner den trege politiske oppfølginga er vanskeleg å forstå.

No kryssar ho i staden fingrane for at dei finn alternative driftsformer som ikkje er prisgitt dei offentlege.

– Vår erfaring er at det private næringslivet er komne lenger når det kjem til å jobbe berekraftig - og vektlegge det i innkjøpa sine, ikkje berre pris, slik vi erfarer hos det offentlege, seier Loe.

Lars Einar Riksheim Erna Solberg Innovern foto Ogne
OPNA AV STATSMINISTEREN: Dåverande statsminister Erna Solberg med Innovern-gründer Lars Einar Riksheim ved opninga av smittevernfabrikken. Foto: Ogne Øyehaug

Publisert: 07.12.2022 05:00

Sist oppdatert: 07.12.2022 08:50

Mer om