Cathrine kristiseter marti ulstein group 22
LYSARE UTSIKTER: Det ser lysare ut for konsernsjef Cathrine Kristiseter Marti og dei andre i skipsbyggjarkonsernet, etter eit tøft fjoråret. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Botnnotering for Ulstein Verft

Inntektene har ikkje vore lågare på 25 år. Leverte ikkje skip i 2022.

Linn Antonie Vårdal Solheim
27.07.2023

2022 blei eit svakt år for Ulstein Verft, med ein nedgang i inntekter på meir enn 564 millionar, og 61 prosent samanlikna med året før.

I årsmeldinga skriv styret at krigen i Ukraina førte til utfordringar knytt til usikkerhet i tilgang på råvarer og lågare aktivitet i skipsbyggjarbransjen generelt.

I 2022 sysselsette verftet 158 årsverk, ein nedgang frå 227 året før.

Bottnotering på inntekter - ikkje resultat
Dei siste 25 åra har aldri inntektene vore lågare.

I årsrekneskapen peiker styret på at ei av dei viktigste årsakene til nedgangen, er at verftet ikkje leverte eit einaste skip i 2022.

Fjorårsresultatet for selskapet er ikkje akkurat noko å feire, men det kunne sett langt mørkare ut. I 2019 enda resultatet før skatt på - 224,8 millionar kroner.

Ulstein Verft

Tal i millionar kroner2022
2021
Driftsinntekter
359,6
923,8
Driftsresultat
-70,5
41,1
Resultat før skatt
-68,4
19,5

Oppsving og auka aktivitet
No peikar pilene oppover, og det er stor aktivitet på verftet. I årsmeldinga skriv styret i Ulstein Verft at dei skal levere to skip til reiarlaget Olympic Ocean II, i høvesvis 2. og 3. kvartal i 2024.

I juni signerte selskapet kontrakt med det tyske verftet Bernhard Schulte Offshore på bygging av to skip, med innlagt opsjon på ytterlegare fire båtar.

Covid-krøll og krigseffekt for Ulstein Group
NETT NO har tidlegare omtala resultatet for Ulstein Group, morselskapet i konsernet. Den sviktande innteninga i Ulstein Verft prega morselskapet tungt.

I konsernrekneskapen kjem det fram at resultat før skatt enda på -28,3 millionar.

«Sjølv om vi i 2022 såg slutten på den akutte fasa av pandemien, påverka Covid-19 framleis både omsetning og kostnadsnivå. Krigen i Ukraina har gitt utfordringar for globale forsyningskjeder og ført til generell prisauke, noko som har hatt negative konsekvensar for konsernet. Spesielt prisutviklinga har innverka på kontraheringsaktiviteten i alle våre marknadssegment», skriv Ulstein Group i ei pressemelding i samband med meldinga av årsresultatet til konsernet.

Nyleg vart også rekneskapen til Ulsmo-konsernet klart. Eigarselskapet til Ulstein-familien viste eit kraftig barbert overskot og det magraste overskotet sidan tapsåra i kjølvatnet av offshorekrisa.

Ulstein Group ASA (konsern)
Tal i millionar kroner
2022
2021
Driftsinntekter
633,4
1 214,3
Driftsresultat
-13,0
56,4
Resultat før skatt
-28,3
18,7

Publisert: 27.07.2023 13:21

Sist oppdatert: 27.07.2023 13:40

Mer om