Fv Runar Debess spbanken møre Jan Rune Hurlen spb1 SMN Petter Leon Fauske MMC First Process Lene Trude Solheim Næringsforeningen Ålesund regionen Stig Bjørdeldal Dgl Cflow
OPPDRAG PÅ VENT: I samband med lanseringen av rapporten om konsekvensene av økt skatt på oppdrett, i november 2022, var banksjef Runar Debess i Sparebanken Møre, regionbanksjef Jan Rune Hurlen i Sparebank1 SMN, MMC First Process-sjef Petter Leon Fauske, daglig leder Lene Trude Solheim i Næringsforeningen Ålesundregionen og Cflow-sjef Stig Olav Bjørkedal samlet til en utendørs pressekonferanse i Ålesund. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Magert halvår etter skattesjokket

Det gikk som utstyrsleverandørene fryktet da lakseskatten ble varslet. Ordreinngangen etterpå har i praksis vært null.

22.04.2023

NETT NO har spurt bedrifter på Nordvestlandet som leverer utstyr og tjenester til oppdrettsnæringen om størrelsen på ordreinngangen fra norske kunder i oppdrettsbransjen etter 28. september 2022.

Svaret er i praksis null.

28. september 2022 innkalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre til pressekonferanse for å fortelle at regjeringen ville innføre en såkalt grunnrenteskatt på 40 prosent på sjøbasert oppdrett. Skatten skulle gjelde fra 1. januar i år, men vedtas først i vår, etter å ha vært gjennom en behandling i Stortinget.

Den politiske behandlingen er ennå ikke ferdig, og siden september i fjor har bedriftene i oppdrettsbransjen levd med en usikkerhet om hvordan skatten blir.

- Null ordrer
Cflow i Sula er blant dem som har fått merke konsekvensen usikkerheten har hatt for viljen til å investere.

- Dette var lett å svare på. Ser vi bort fra endringsordrer på eksisterende kontrakter, og ser bare på sjøbasert oppdrett, er svaret null ordrer, sier daglig leder Stig Bjørkedal i Cflow til NETT NO.

- Ordrereserven blir da spist på hver eneste måned tilsvarende. Vi har fått ordrer i andre segment og på ettermarked, men for nysalg på havbruk, er det som sagt null, sier han.

Betydelig lavere i perioden
Tilbakemeldingen fra daglig leder Bjørn Meek i PE Bjørdal i Ørsta er om lag likelydende: 3,5 millioner kroner i nye oppdrag fra oppdrettsnæringa de siste sju månedene. Og det er stort sett serviceoppdrag og nødvendige justeringer.

MMC First Process-sjef Petter Leon Fauske forteller det samme. Nye kontrakter til norske oppdrettselskaper etter Vedum og Støres pressekonferanse er lik null.

- Inngåtte kontrakter med norske kunder er betydelig lavere i perioden 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023, sammenlignet tilsvarende periode tidligere år, sier finansdirektør Kai Slettebakk i Optimar.

Bedriftene vi har snakket med har flere ben å stå på, men i det norske oppdrettsmarkedet er det med andre ord tørt.

Bakgrunn:

Oppdrag på Island
Det børsnotere industriselskapet Endûr, omfatter ingeniør- og prosjekteringselskapet Artec Aqua i Ålesund.

Artec Aqua tegner og prosjekterer landbaserte oppdrettsanlegg, både smoltanlegg og anlegg for landbasert oppdrett, helt frem til laksen er slakteklar. Blant dem er anlegget til Salmon Evolution i Indre Harøy i Romsdal.

Konsernet har ikke sendt om børsmeldinger om større kontrakter for Artec Aqua, siden august i 2022. Da handlet det om et større landbasert oppdrettsanlegg på Island.

Stopp for prosjektutvikling og it-leveranser
- Vi merker helt klart følgene av grunnrenteskatten. Flere av prosjektene vi jobbet med og som stod for avklaring i år, har blitt stoppet, utsatt eller i verste fall kansellert. Dette gjelder i all hovedsak landbaserte RAS-anlegg. (Anlegg som bruker resirkulert vann, red. merk) Vi ser også at det stort sett er stopp i prosjektene vedrørende lukkede merder i sjø, forteller daglig leder Stig Johansen i selskapet Normex.

Ålesund-selskapet har spesialisert seg på å tegne og prosjekte utstyr og anlegg for rensing av vann i oppdrettsanlegg.

- Varslingen om grunnrenteskatt vil helt klart påvirke resultatet for 2023, så får vi se om noen av prosjektene blir tatt opp igjen når rammene rundt skatten er klare, legger Johansen til.

Forretningsutvikler Marte Aarseth ved it-selskapet Ateas kontor i Ålesund forteller den samme historien. Prosjekter på rundt 30 millioner kroner er utsatt, eller stoppet etter at grunnrenteskatten ble varslet i fjor.

Brems også ellers i landet
Kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge, sier svarene bedriftene på Nordvestlandet gir, er det samme i hele landet.

Oppdrag er satt på vent, eller utsatt.

Sjømat Norge anslo i oktober fjor at investeringer på over 30 milliarder kroner kroner var satt på vent, eller avlyst etter at forslaget om grunnrenteskatt kom. Det gjelder fortsatt, ifølge Haram.

Skatten kan bli vedtatt i mai
Om alt går etter planen skal finanskomiteen i Stortinger avgi sin innstilling om grunnrenteskatten 16. mai.

Da kan Stortinget ta stilling og stemme over forslaget i slutten av mai.

Etter at regjeringen varslet at den ville innføre grunnrenteskatten ble det gjennomført en høring, der flertallet av høringsuttalelsene var negative eller kritiske til forslaget.

28. mars i år kom regjeringen med et endret forslag, blant annet med en reduksjon i skattesatsen på grunnrenteskatten fra 40 til 35 prosent. Det er det forslaget Stortinget snart skal forhandle og stemme over.

Podium

E18/S3 Permitteringer og tapte kontrakter - kva skjer no?

Publisert: 22.04.2023 05:00

Sist oppdatert: 22.04.2023 03:07

Mer om