Erna IKKE GJENBRUK foto npk 2
STARTA VALTURNEEN: Høgre-leiar Erna Solberg flaug til Mosjøen onsdag kveld for å starte sin valturné i Nord-Noreg. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Nytt

– Eg trur veljarane blir litt oppgitte

Rot med habilitet, aksjekjøp og brot på reglar rammar alle politikarar, meiner Erna Solberg. Sjølv er ho bøtelagd.

27.07.2023

(NPK-NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve): Rot med habilitet, aksjekjøp og brot på lover og reglar rammar politikarane, uansett farge, trur Høgre-leiar Erna Solberg.

– Eg trur veljarane blir oppgitte over oss politikarar, at vi ikkje klarer å halde oss betre til regelverket enn det vi gjer, seier Solberg til NTB.

To statsrådar har i sommar måtte trekkje seg på grunn av brot på habilitetsreglar: Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp), som også gjekk av som nestleiar i partiet.

I tillegg gjekk Bjørnar Moxnes av som Raudt-leiar denne veka, etter at han vart bøtelagd for eit solbrilletjuveri. Men Solberg vil ikkje seie at dette er saker som den borgarlege sida nødvendigvis tener på.

Har sjølv vorte bøtelagd
– Det går på politikarstanden totalt. Vi har alle gjort ting som ikkje er rette, seier Solberg.

Ho minner om at ho sjølv har vorte bøtelagd for lovbrot. Som statsminister braut Solberg nemleg koronareglar ho sjølv hadde sett i verk.

Solberg gir eit telefonintervju på veg til ein valkampturen i Nord-Noreg. Ho startar i Sandnessjøen torsdag og held fram nordover til Tromsø fram til søndag.

– Vanskelegare i lokalpolitikken
Sakene om habilitet trur ho kan gjere veljarar meir årvakne for kva som går føre seg lokalt.

– Det å passe på habilitet i lokalpolitikken er nesten vanskelegare enn i rikspolitikken. I små kommunar er det ei utfordring at du kjenner alle, seier ho. Ho meiner det blir viktig å gi kommunepolitikarane opplæring i dette etter valet til hausten.

Vil sjå på aksjereglar
Solberg meiner også det er behov for å sjå nærare på reglane for aksjeeigarskap for politikarar, særleg på Stortinget.

– Stortingsrepresentantar er i utgangspunktet ikkje inhabile. Men det er periodar i Stortingets arbeid i enkelte komitear der ein kan sitje på informasjon som ikkje heile marknaden kjenner. Vi vil sjå på dette, seier Solberg.

Samtidig åtvarar ho mot for strenge reglar og å skape mistillit til at politikarar plasserer pengar som ein del av den private økonomien sin.

– Det er viktig å hugse at demokratiet skal vere for alle, for bedriftseigarar og folk som har investert pengar. Det kan ikkje vere sånn at det berre er offentleg tilsette med offentleg pensjonsordning som er dei som kan drive med politikk, seier Høgre-leiaren.

(©NPK)

Publisert: 27.07.2023 11:38

Sist oppdatert: 27.07.2023 11:38

Mer om