Agnar Lyng S Tadyard foto Ogne
BEDRE I ÅR: Dagleg leiar Agnar Lyng er ikkje nøgd med 2022-resultatet, men seier i årsmeldinga at første halvår 2023 er tilfredsstillande. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Eigarane går inn med nye pengar

Tøft år for Stadyard-verftet i fjor.

25.08.2023

Forlik om fiskebåten Fay og ekstrakostnadar i samband med konkurs i skipsdesignelskap var med på å drage lønsemda ned i skipsverftet Stadyard i fjor (sjå tabell under).

Etter underskotet i fjor har eigarane bestemt seg for å gå inn med ny kapital, men har førebels ikkje avgjort kor mykje, seier dagleg leiar og storaksjonær Agnar Lyng til NETT NO.

Forlik etter forlis
I fjor inngjekk eigarane av fiskebåten Fay, Kenfish II, og Stadyard eit ikkje talfesta forlik.

Fay forliste i Barentshavet 28. desember 2019 og fiskebåtreiarlaget Kenfish II meiner verftet Stadyard og skipsdesignselskapet Seacon må bere ansvaret for forliset og skulle betale erstatning.

Forliket i fjor sette punktum for striden.

Designkonkurs og forseinking
Fiskebåten Arntind vart også eit problemprosjekt for Raudeberg-verftet i fjor.

Designselskapet som teikna båten, gjekk konkurs omlag i det skroget kom til verftet. Dei måtte difor ta mykje av designarbeidet på eiga kappe.

Båten vart levert i sommar, men Stadyard har vald å bokføre heile prosjektet i 2022-rekneskapen.

Stadyard As
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt207,6313,7
Driftsresultat-11,9-2,4

Resultat før skatt

-11,9-2,2

Publisert: 25.08.2023 16:12

Sist oppdatert: 25.08.2023 16:37

Mer om