Havila Capella ved Tersan montasje bent Martini foto Havila Kystruten Marius Rosbach 111
STRID OM INNREIINGSJOBB: Havila Kystruten-sjef Bernt Martini har vore gjennom to rundar i rettsapparatet i striden om innreiingsjobben om bord på fleire skip - og tapt begge gongane. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Havila må betale meir enn dobbelt så mykje

Tapte mot innreiingsfirma i retten.

Marius Rosbach
02.06.2023

Havila Kystruten må betale meir enn 7,8 millionar kroner til Norwegian Marine Interior (NMI) ifølgje ein dom frå Frostating lagsmannsrett.

Det melder NRK Møre og Romsdal.

Saka gjeld usemje kring innreiingsjobben Norwegian Marine Interior gjorde om bord på flere av kystruteskipene som er bygd ved Tersan-verftet i Tyrkia. Dommen frå lagmannsretten betyr at NMI har fått fullt gjennomslag i saka.

Begge partane anka
Begge partene har anket dommen fra tingretten, hvor Havila Kystruten ble dømt til å betale 3,1 millioner kroner til Molde-selskapet.

I tingretten vant innredningsselskapet fram med prinsippet om at de hadde krav på ekstrabetaling for arbeid de utførte på skipet Havila Capella i sluttspurten før levering. Etter en gjennomgang av fakturaene kom tingretten fram til at NMI kun fikk dekket rundt halvparten av kravet på om lag 6,1 millioner kroner.

I sitt sluttinnlegg til lagmannsretten meinte NMI at retten hadde misforstått når fleire av desse krava blei avvist – meinte dei hadde krav på 7,8 millionar kroner i alt.

Kystruten meinte på si side at dei bør frifinnast.

Droppet største delen av kravet
NMI krevde opprinnelig rundt 15 millioner kroner i erstatning fra et av Havila Kystruten sine datterselskap.

Grunna sjukdom ble det ikke ført bevis for drøyt ni millioner kroner av kravet som gjaldt betaling for oppgradering av møbler om bord på skipa. Kystruten ble derfor frifunnet på det punktet.

Denne delen av kravet kunne blitt tema i en ankesak, men NMI har frafalt dette kravet.

Publisert: 02.06.2023 13:33

Sist oppdatert: 02.06.2023 16:45

Mer om