Andreas Andenæs daglig leder i Christie foto Ogne
VEKST: Stor vekst i 2022 for Christie & Opsahl, og dagleg leiar Andreas Andenæs har mål om å vekse like mykje i år. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

I full fart mot 800 millionar

Christie & Opsahl-direktøren jaktar fleire tilsette og styrer mot ny rekordomsetning.

23.03.2023

I fjor auka inntektene med 133 millionar kroner for ingeniør- og entreprenørselskapet med hovudkontor i Molde. I år er målet å auke like mykje, og nå 800 millionar kroner.

- Vi er godt fornøgde med tala, både vekst og resultat. Året no ser bra ut, seier administrerande direktør Andreas Andenæs Christie & Opsahl.

Christie & Opsahl
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 674,6 541,1
Driftsresultat 35,1 39,7
Resultat før skatt 40,2 39,7

Selskapet har avdelingskontor i Ålesund, Ørsta og på Åndalsnes, og kjøpte opp tre selskap i fjor. Eitt av dei var Handverksbygg i Ulsteinvik med 15 tilsette.

Målet er å vekse på Sunnmøre, og Christie & Opsahl har blant anna fått arbeidet med Daaetunet på Moa, der det ifølgje heimesida allereie er 40 av 73 leilegheiter selde.

- Eit stort og spennande prosjekt. Her er vi også inne på eigarsida, seier Andenæs.

Rette tilsette er kritisk faktor
Ved årsskiftet hadde Christie & Opsahl 190 tilsette, der 136 var handverkarar. No skal det verte fleire.

- Vi er alltid på jakt etter tilsette. Det er den kritiske faktoren for vidare lønsam vekst, seier Andenæs.

Han opnar også opp for nye oppkjøp.

- Vi er alltid på utkik etter dei rette oppkjøpa.

Leiande på kaier
Selskapet har ambisiøse vekstmål. Ein skal vere leiande bygg- og anleggsbedrift i Møre og Romsdal, og på kaier skal ein vere leiande i landet.

Ein ønsker også å satse meir i Nord-Norge, men av tretti større prosjekt i fjor var berre eitt i Nord-Norge.

På bygg er målet å vere størst i Molde, og blant tre på topp i Ålesund, i tillegg til å ta sterkare posisjon på søre Sunnmøre.

20211201 161750 scaled pgypw051epjw48ednd9nrhyq6rgiat69qdc3p6mka8
VOLDA: Christie & Opsahl satsar meir på søre Sunnmøre, og fekk oppdraget med det nye akuttmottaket ved Volda sjukehus. Foto: Christie & Opsahl

God ordrereserve
Styret skriv i årsmeldinga at det er ein del uvisse knytt til inflasjon og høgare renter. Dette kan føre til at prosjekt vert utsette, omgjorde eller kansellerte.

Trass i uvissa, viser styret til at ein har ein ordrereserve på 72 prosent for å nå målet på 800 millionar kroner.

Molde-selskapet er 100 prosent eigd av COB Holding, som i 2021 omsette for 3,8 milliardar kroner. Eigarane held til på Austlandet, og COB Holding kan for fjoråret motta eit utbyte på 29,6 millionar kroner frå Christie & Opsahl.

Publisert: 23.03.2023 05:00

Sist oppdatert: 23.03.2023 08:46

Mer om