Næeingsminister Jan Christian Vestre Ålesund april 2023 foto ogne
ÅLESUND: Næringsminister Jan Christian Vestre legger fram eksportsatsinga for maritim industri ved Pir Cowork i Ålesund. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

La fram satsing på maritim eksport

Næringsministeren kom med ti-punkt-liste, men manglet konklusjon på flere viktige områder.

I et intervju med VG i dag fortalte næringsminister Jan Christian Vestre mye av det han hadde invitert presse og næringsliv for presentere i Ålesund i kveld.

Regjeringen planlegger å bruke opptil 75 millioner kroner over en treårsperiode for å styrke maritim eksport, ifølge avisen.

Vil øke eksporten til 130 mrd.
Maritim industri og havvind er de to første satsingsområdene som ble pekt ut i fjor. I fjor var det laga en rapport ført i pennen av Heidi Nakken i ÅKP, som pekte på en rekke muligheter for maritim industri.

Tirsdag kom næringsministeren med konkrete tiltak om hvordan satsinga skal gjennomføres etter anbefalinger fra Nasjonalt eksportråd.

Den maritime næringen eksporterer for om lag 85 milliarder kroner i året, ifølge Vestre. Målet er å komme opp i 130 milliarder kroner innen 2030.

La fram ti-punkt-liste
Den første gruppen tiltak handler om å satse på eksportnettverk i utpekte områder: USA, Sørøst-Asia, Nord-Europa og Singapore.

Den andre handler om å bli flinkere til å selge inn norske løsninger, og den tredje handler om mer koordinert styring av Norges innsats i utlandet.

Dette er tiltakene:

  1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter
  2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening.
  3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia
  4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa.
  5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipsmarkedet i USA og Europa
  6. Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55
  7. Styrke «Team Norway» gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid.
  8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
  9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy.
  10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

På pressekonferansen gikk Ap-statsråden gjennom de ulike punktene, og hvorfor nettopp disse var valgt ut på bakgrunn av innspill fra Eksportstrategirådet.

- Staten skal absolutt være med å framskynde det grønne skiftet, kommenterte Vestre.

Har ikke konkludert på flere punkt
Samtidig er det ikke kommet noen konklusjon på flere viktige områder som har vært etterlyst fra bransjen. Det gjelder blant annet de to siste punktene om hvordan eksportenheten Eksfin skal kunne bidra med mer støtte. Her er det spesielt støtte til de store nybyggingsverfta som er etterlyst, slik at de kan klare å ta på seg flere store nybyggingsoppdrag.

Vestre viste til at departementet har en dialog med næringa, om hvordan dette kan gjøres uten å komme i konflikt med reglene for statsstøtte.

Også hvordan handlingsrommet i EØS-avtalen kan utnyttes bedre, står uten noen konklusjon. Her vil regjeringen vurdere krav til språk, miljø, fagarbeidere og lærlinger.

Et forslag om å opprette et CO2-fond for ombygging av skip, er blant tiltakene bransjen har ønsket seg, som ikke blir nevnt.

Se sending fra pressekonferansen:

Publisert: 02.05.2023 18:19

Sist oppdatert: 03.05.2023 00:15

Mer om