Keeptrack montasje Daniel Westervik tare Foto Keeptrack Gemini 11
LEDER SELSKAPET: Daniel Westervik leder arbeidet i Keeptrack, som skal utvikle system for tang- og tareindustrien. Foto: Keeptrack/Gemini
Nytt

Lager kontrollsystem for tang og tare

Skal tilby tjenester til industri i kraftig vekst.

Marius Rosbach
30.12.2022

Full digital sporbarhet for tang- og tare-industrien, er forretningsideen til oppstartselskapet Keeptrack i Ålesund.

Teknologiselskapet som har konsulentselskapet Gagn og Bragd As på eiersida, har fått støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle et system for prosesskontroll for bransjen.

Planen er å være tidlig ute for å dekke behovene i hele verdikjeden.

–Vi håper at vårt system skal dekke prosessene både internt, for myndighetene som skal kontrollere produksjonen og for leverandører, slik at de kan være trygge på at de får gode produkt med kvalitetene som er etterspurt, forteller Daniel Westervik som leder prosjektet til NETT NO.

Les om Keeptrack-selskapet

Sammen med Digitread Connect, Arctic Seaweed og Norwegian Seaweed Association har Gagn IoT, fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et prosesskontrollsystem for å sikre digital sporbarhet for tang- og tareindustrien.

Oppstartsselskapet Keeptrack er et resultat av samarbeidet. Selskapet ledes av Daniel Westervik.

For å unngå spredning av genetisk materiale er det satt krav til industrien at kildemateriale skal hentes innenfor et avgrenset geografisk område i tilknytning til dyrkingsområdet. Derfor må råstoffet kunne spores tilbake til det originale genetiske materialet.

Sintef anslår at tang- og tareindustrien i Norge kan komme opp i et produksjonsvolum på 20 millioner tonn, og ha en omsetningsverdi på rundt 40 milliarder kroner innen 2050.

(kilde: Gagn IoT/Innovasjon Norge)

Noen vil huske at bergensenen ble intervjuet i NETT NO-magasinet i 2020, da han jobba med bygg- og eiendom. Nå er det tang- og tare som gjelder – men det dreier seg fortsatt om «internet of things»-teknologi – forkorta til IoT.

Industri i vekst
Westervik forteller at det ikke var vanskelig å takke ja til utfordringen med å lede arbeidet i oppstartsselskapet som sikter seg inn mot en industri som er venta å vokse kraftig framover.

– Næringen er i ferd med å gå fra å bli «småbønder» til å bli industrielle aktører, sier han.

På vekstreisen vil trolig en rekke aktører trenger tjenester som Keeptrack vil tilby.

– Når du har en plante som skal vokse på alle mulige steder må du ha et system som dokumenterer prosessen, sier han.

Næringen er i ferd med å gå fra å bli «småbønder» til å bli industrielle aktører
Daniel Westervik

Flere aktører på Nordvestlandet
Nordvestlandet har en rekke selskap som ligger langt framme. På Sunnmøre er Tango Seaweed i Sande allerede i gang med produksjon og Nord Ocean på Valderøya har planer om det samme.

Samtidig har Møre og Romsdal fylkeskommune etablert et selskap som skal utvikle et senter for taredyrking i Kristiansund.

- Det er gode vekstvilkår lokalt. Til nå er det utstedt rundt 400 konsesjoner, og det er venta å vokse, forteller Westervik.

- Vil være et gjennombrudd

Samtidig som industrien er i vekst, vurderer regjeringa å innlemme tang- og tare som sjømat i Fiskeeksportlova. Det vil i tilfelle åpne for at norske produsenter kommer innunder den internasjonale markedsføringsparaplyen til Sjømatrådet.

- Det vil være et gjennombrudd for næringa, sier Westervik.

Per i dag er han eneste fast ansatte i selskapet, men de har også knyttet til seg en utvikler fra samarbeidspartnerne i Digitread Connect.

- Vi ønsker å være et lokalt it-selskap som skal vokse her i Ålesund. Vi tror det er viktig å ha en balansert forståelse av havet i tillegg til teknologien. Det finner vi her, sier han.

Publisert: 30.12.2022 10:00

Sist oppdatert: 01.06.2023 16:57

Mer om