Hans Petter Hildre Håvard Sætre Cathrine Kristiseter Marti Lars Erik Nygård Frank Worren Foto ntnu ålesund 11
SAMARBEID: Hans Petter Hildre (f.v.) - NTNU, Håvard Sætre - Sirius Design & Integration,, Cathrine Kristiseter Marti - Ulstein Group, Lars Erik Nygård - NTNU og Frank Worren- Vard. Foto: NTNU Ålesund
Nytt

Lokker med maritime jobber etter studier

Industrilokomotiv går nye veier for å sikre seg tiltrengt arbeidskraft.

Marius Rosbach
04.04.2023

Bedrifter fra den maritime klynga på Nordvestlandet tilbyr nå jobb til studenter som går skipsingeniørutdannelser ved NTNU i Ålesund de neste årene.

Tiltaket er kommet på plass etter en avtale mellom Vard, Ulstein Group og Sirius Design & Integration. «Jobbtilbudet» gjelder for studenter som begynner i 2023 og fullfører i 2026.

- Klyngen går nå i front med dette unike samarbeidet, hvor nyutdannede skipsdesignere får tilbud om jobb i en av bedriftene, uttaler konsernsjef Cathrine Kristiseter Marti i Ulstein Group i ei pressemelding om tiltaket.

Trenger påfyll av arbeidskraft
Ulstein Group-sjefen påpeker at den maritime industrien er blant de største eksportnæringene i landet, samtidig trenger bedriftene i regionen påfyll av kvalifisert arbeidskraft.

Ordningen forutsetter at studentene samarbeider med bedriftene gjennom studiet og fullfører bachelorgraden uten forsinkelse.

For studenter som ikke allerede har fått seg fast jobb, tilbyr klyngen jobb i seks måneder i en av bedriftene som er med i avtalen. Målet er faste ansettelser.

- Nerven i den maritime bransjen
Instituttleder ved NTNU i Ålesund, Hans Petter Hildre, tror samarbeidet kan gi studentene deres en «kick start» på veien videre.

- Skipsingeniøren er nerven i den maritime bransjen og står helt sentralt i å ta vare på og videreutvikle mulighetene i havrommet, uttaler han i meldinga.

Fristen for å søke seg til maritime studier ved NTNU i Ålesund går ut 15. april.

Skipsingeniøren er nerven i den maritime bransjen
Hans Petter Hildre

Publisert: 04.04.2023 11:07

Sist oppdatert: 04.04.2023 12:14

Mer om