Elise Fiske dgl Maritimt Forum Nordvest foto Ogne
EN SAK OM GANGEN: Elise Fiske er Maritimt Forum Nordvestlandets nye leder. Bildet er fra arrangementet Ocean Summit tidligere i år, der Maritimt forum Nordvest samlet stortingsrepresentantene fra Møre og Romsdal og aktører i maritim bransje til båttur og konferanse. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Satser alt på CO2-fond

Den nye lederen av Maritimt Forum Nordvest har bestemt seg for hva hun vil prioritere først. Og hun har god tro på å lykkes.

06.04.2023

- Det er en veldig realiserbar sak. Jeg vet at den snøballen har begynt å rulle, sier Elise Fiske i Maritimt Forum Nordvest om sjansen for å få etablert et CO2 fond for skipsflåten.

Et slik fond vil finansieres med CO2-avgiften som er er lagt på drivstoff, og som er planlagt å øke år for år frem til 2030. Problemet er at teknologi som kan få CO2-utslippene ned er dyr og/eller lite utviklet. Et CO2-fond kan gi støtte som både bidrar både til utvikling og installering av utstyr og teknologi som som reduserer eller fjerner CO2-utslippene.

Et tilsvarende fond for å få ned utslipp av NOx-gasser har Norge hatt i flere år.

Fiskes erfaring er at ett budskap om gangen er veien å gå for å vinne frem hos politikerne, og hun har valgt å starte med CO2-fondet.

Spisset budskap
Fra 1. mars 2023 er det Elise Fiske som leder Maritimt Forum Nordvest, regionavdelingen for interesseorganisasjonen for aktørene i maritim bransje, der både bedriftene og fagbevegelsen er med. Hun overtok etter Arnfinn Ingjerd, som hadde jobben i nesten 14 år.

Skal du vinne frem med det du mener må budskapet både forenkles og konsentreres. Og det arbeidet kan ta tid. Skal du få gjennomslag må dessuten aktører med felles interesser samordne seg om budskapet som skal frem. Fiske bruker spørsmålet om formuesskatten som eksempel.

- Formuesskatt er en debatt som alltid ender med å bli en verdidebatt - enten heier vi på de rikeste eller så gjør vi ikke det. Skal vi klare å få en skikkelig debatt tror jeg man må legge et bedre grunnlag først, sier Fiske.

Underkommunisert
- Næringslivet er for dårlig til å kommunisere muligheten og utfordringene sine, sier Fiske.

Når aktørene i næringslivet ikke er flinke nok til å kommunisere får de heller ikke frem sitt bidrag til å nå mål som det er et politisk ønske om å nå.

- Vi skaper bedre klima gjennom grønn omstilling, sier hun.

Hun tror også det ikke gir noen gevinst å dyrke motsetninger.

- Vi må slutte å snakke ned Oslo, vi må slutte med slike polarisende ting som det der, sier hun.

Maritimt tyngdepunkt i nordvest
Verftene, utstyrsleverandørene, skipsdesignerne og rederiene gjør at maritim bransje har et tyngdepunkt på Nordvestlandet. I 2021 hadde den maritime klyngen på Nordvestlandet om lag 14.000 sysselsatte.

Det er ventet å stige til rundt 17.000 årsverk i år, i følge den siste av de årlige analysene over den maritime klyngen på Nordvestlandet, som Menon Economics publiserer hver høst.

Maritimt Forum la tidligere i år frem en nye politisk plattform - på 28 sider - som forteller hva organisasjonen mener og vil arbeide med fremover.

Les den politiske plattformen her

Politisk erfaring
Fiske er utdannet sykepleier, og har vært politisk aktiv. Det er kunnskapen om politiske prosesser hun nå skal bruke for Maritimt Forum.

Hun har sittet i kommunestyret og formannskapet i tidligere Fræna kommune, der hun var gruppeleder for Høyre, og har vært nesteleder for kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune i tre år.

Etter at hun flyttet til Ålesund i 2019 var hun nestleder i Ålesund Høyre fra oktober 2019 til oktober 2021, samtidig som hun arbeidet deltid som sykepleier.

Så fikk hun et tips om at stillingen som leder for Maritimt Forum ville bli ledig.

- Jeg har søkt etter en ny arena å bruke engasjementet mitt på, sier hun.

Publisert: 06.04.2023 05:00

Sist oppdatert: 06.04.2023 05:26

Mer om