Gadus davik ola kvalheim foto gadus group 11
FØRSTE ANLEGG: Gadus Group er i gang med oppdrett ved sitt første anlegg ved Davik i Bremanger. Gadus-sjef Ola Kvalheim er oppgitt over behandlingen de har opplevd i søknaden om et nytt anlegg i gamle Haram kommune. Foto: Gadus Group
Nytt

Skuffa over behandling av torskeoppdrett

Gadus håper Ålesund-politikerne er positive – men mener saksbehandlinga har vært lite tillitsvekkende.

Marius Rosbach
31.01.2022

Tirsdag skal planutvalget i Ålesund komme med sine synspunkt på om et datterselskap til Gadus Group, skal få starte oppdrett av torsk nordvest for Brattvåg.

Det har vært protester mot anlegget fra lokalbefolkninga, og kommunedirektøren er i utgangspunktet skeptisk til prosjektet i si saksutgreiing.

Det er likevel Møre og Romsdal fylkeskommune som fagmyndighet, som skal avgjøre saka.

Gadus-sjefen: «Lite tillitsvekkende»
I et innlegg på NETT NO mandag skriver Gadus-sjef Ola Kvalheim hvordan de har opplevd prosessen, som kan oppsummeres med hans egne ord: «Lite tillitsvekkende».

Bakgrunnen er blant annet at det i første saksutgreiing fra kommunen var lagt inn kart som var unøyaktige – og som gjorde at saka blei trekt.

Kvalheim skriver også at de mistenker at kommunedirektøren helst vil «begrave en sak som kan bli betent for administrasjonen på grunn av høylytt motstand og konfliktnivå i deler av lokalbefolkningen».

Innlegget som publiseres på NETT NO, er også sendt til planutvalgets medlemmer.

(saka fortsetter under)

Falk Øveraas Gadus Group foto Gadus Group 11
SVARER PÅ SPØRSMÅL: Samfunn- og myndighetskontakt Falk Daniel Øveraas i Gadus Group har brukt mye tid på å svare på spørsmål fra kritikere. Foto: Gadus Group

Savner omtale av positive ringvirkninger
Samfunn- og myndighetskontakt Falk Daniel Øveraas i Gadus Group forteller at de er fornøyd med den nye saksutgreiinga som er lagt ut til tirsdagens møte.

Der er det blant annet lagt inn andre kart og endra i vurderinga om konsekvenser for tareskog.

– Vi opplever likevel at det er litt spesielt at ikke de positive ringvirkningene som verdiskaping og arbeidsplasser blir nevnt, forteller Øveraas til NETT NO.

Han anslår at torskeoppdrett i regi av Sunnmøre Torsk ved Myrekaia, vil gi 12 til 15 arbeidsplasser. Gadus-konsernet har virksomhet flere steder, men hovedkontoret er etablert i Ålesund.

– For oss er det viktig å ha en lokalitet i nærheten, som kan være et utstillingsvindu. Samtidig er Ålesund er godt område for rekruttering, forteller Øveraas.

Usanne påstander i sosiale medier
I innlegget fra Gadus-sjefen omtaler han også usanne påstander fra motstandere av anlegget på sosiale medier. Blant annet er det hevda at oppdrettstorsken er genmanipulert.

– Som selskap kan vi ikke finne oss i at mostanderne går til det steget at de lyger. Genmanipulasjon er ikke tillatt og torsken vi bruker er avla fram på samme måte som ei melkeku, legger Øveraas til.

Selskapet har hatt en åpen holdning til kritikerne, og brukt mye tid på å svare på spørsmål – også på sosiale medier.

Avviser ønske om å «begrave saka»
Kommunalsjef Ole Andreas Søvik for miljø og byutvikling i Ålesund er den som har oppgaven med å følge opp saka og svare pressa om spørsmål.

Han forteller at kommunen «selvsagt ikke har noen interesse av å begrave saka».

Søvik påpeker at planuvalet skal gi en uttalelse til fylkeskommunen, som deretter skal gjøre den faglige vurderinga.

– I slik saker skal en belyse synspunkta som kommer fram, og da gjengir man gjerne også en del av argumenta som kommer fra lokalbefolkninga. Uttalelelsen fra kommunen skal inngå som et underlag med andre opplysninger. Så skal det gjøres en helhetsvurdering av fylkeskommunen, legger han til.

Har venta på nye kart
Kommunalsjefen sier at de ikke har oppfatta at Gadus mener kartene i den første saksutgreiinga var manipulert, og avviser at det var tilfelle. Han forteller samtidig at det er gjort endringer i saksutgreiinga.

– Vi fikk påpekt at kartene var unøyaktige. Nå har vi venta med saka for at Gadus skulle få ettersende mer nøyaktige kart, forteller Søvik.

Når det gjelder savnet fra torskeoppdretternes om de positive konsekvensene, viser kommunalsjefen til at det først og fremst er ei vurdering for politikerne i planutvalget.

– Planutvalget vil sikkert ta med dette i den politiske diskusjonen. Vi har opplevd en positiv dialog med selskapet, men innstillinga er formulert som en uttalelse der ulike moment blir belyst,, påpeker Søvik.

Publisert: 31.01.2022 18:57

Sist oppdatert: 11.02.2022 09:31

Mer om
Annonsørinnhold