Norwind gale dåp Andy Farstad Svein Leon Aure 11 foto Marius 11
SKIP NUMMER TO: Norwind Offshore-sjef Svein Leon Aure (t.v.) og medeier Sverre Andreas Farstad på vei om bord i vindskipet Norwind Gale under dåpen i sommer. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Underskudd i oppstartsåret

Finans- og oppstartskostnader sendte Norwind-rederiet i minus.

Marius Rosbach
18.09.2023

Det første driftsåret for Norwind Offshore-rederiet i Ålesund, endte med et underskudd på 9,2 millioner kroner før skatt i 2022.

Det viser konsernregnskapet for Norwind Shipholding.

2022 var oppstartsåret for rederiet som fikk inn sitt første skip i flåten halvveis ut i fjoråret. Driftsinntektene på 61,7 millioner kroner, kommer med andre ord kun fra én båt.

Oppstartskostnader og valutatap
Driftsresultatet endte med et overskudd på 3,7 millioner kroner, men etter finansinntekter på 13,2 millioner kroner, endte året med minus (se tabell under saka).

I årsmeldinga skriver ledelsen at årsaken til underskuddet er oppstartskostnader og valutatap.

Administrerende direktør Svein Leon Aure har ikke svart NETT NO på spørsmål om 2022-regnskapet, eller drifta så langt i 2023.

Ålesund-familier, dansk fond og Vard
Norwind Offshore ble starta i 2021 og bygde på staben fra Sverre Farstad & co. De til i de gamle Farstad-lokalene på St. Olavs-plass i Ålesund.

I tillegg til Sverre Anders Farstad og Sverre Olav Farstad, var Eivind Volstad og sønnen Espen Volstad med på satsinga fra starten. Det var også Kleven-familien gjennom Maren Kleven Fox og Magnus Kleven. Begge er barna til Bunker Oil-eier - og sjef, Jan Magnus Kleven.

Det danske investeringsfondet Navigare Capital Partners kom med på laget i løpet av fjoråret. De er oppført med en eierandel på om lag 43 prosent av aksjene i Norwind Shipholding.

Ålesund-familiene eier tilsvarende andel gjennom selskapet Norwind Offshore. Vard var også oppført med en eierandel på drøyt 12 prosent ved utløpet av 2022.

Norwind Gale mannskap dåp foto Marius 11
DÅP I SOMMER: De fleste av mannskapet som mønstret på Norwind Gale, kommer fra Møre og Romsdal, og mange av dem har tidligere vært om bord på skipene til Farstad Shipping.

Vil ha flere skip til havvind
Norwind-rederiet har fem spesialskip for havvind i flåten, eller under bygging. Administrerende direktør Svein Leon Aure i Norwind Offshore sa til NETT NO i sommer at de så for seg å bygge flere.

I fjor tok Ålesund-rederiet imot den ombygde PSV-en Norwind Breeze, som var rederiets første skip.

Deretter døpte rederiet i sommer det første av fire havvindskip – omtalt som CSOV-skip (commissioning service operation vessel, journ. anm.) som Vard skal bygge for selskapet.

Skal ta imot tre skip fra norske verft
I årsmeldinga skriver selskapet at de skal ta imot to skip til - i 2024 og 2025 - som blir utrustet ved ett av de norske verftene. I tillegg blir et skip utrustet ved Vard-verftet i Vietnam, og skal leveres i 2024.

Rederiet fikk på plass en låneavtale med Sparebanken Vest og Eksfin for det første skipet som er levert. For de resterende var 60-70 prosent av finansieringen på plass, heter det i årsmeldinga for fjoråret som er signert i mars i år.

Norwind Shipholding (konsern)2022
Tall i mill. kr.
Driftsinntekt61,7
Driftsresultat3,7
Resultat før skatt-9,2
Norwind Shipholding (morselskap)2022
Tall i mill. kr.

Driftsinntekt
57,8
Driftsresultat
19,5
Resultat før skatt
12,5

Publisert: 18.09.2023 10:04

Sist oppdatert: 18.09.2023 10:56

Mer om