Ekornes lastebil montasje arnfinn ingjerd foto ogne marius 11
MINDRE BIL - MER BÅT: Ekornes la for flere år siden om til mer sjøtransport. Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest vil at vareeierne - ikke rederiene - skal få støtte til mer bruk av sjøtransport. Foto: Ogne Øyehaug/Marius Rosbach
Nytt

Vil utrede støtte til godstransport på sjø

Maritimt Forum tror regelendringer i EU kan åpne for en ny og bedre støtteordning.

27.05.2021

Støtte til rederiene for å oppmuntre til at gods transporteres sjøveien stedet for landeveien har gitt magre resultat.

Tidligere forsøk på å oppnå bedre resultat ved å støtte vareeierne i stedet for rederiene har blitt stoppet fordi det er er i strid med EUs konkurranseregelverk.

Nå har nye miljømål åpnet en mulighet, mener Maritimt Forum, en interesseorganisasjon for maritime næringer.

Unntak for miljøtiltak
Maritimt Forum hentet tidligere i år inn en juridisk vurdering av om et resirkuleringsfond - som skal større opphugging og materialgjenvinning av gamle skip for å rydde plass til nye og mindre forurensende fartøy - er innenfor konkurranseregelverket.

Konklusjonen var at et et resirkuleringsfond vil være omfattet av EUs unntak fra konkurranseregelverket.

Det unntaket kan omfatte også støtte til vareeiere, i stedet for til rederiene, for å oppmuntre til at mer gods fraktes sjøveien, mener Maritimt Forum.

Maritimt Forums ønske er at regjeringen får gjort en slik vurdering, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

Ingen endring
Tidligere i år kom Menon Economics med en rapport om hvordan det stod til med å oppfylle målene Stortinget vedtok i 2016 om å få mer godstrafikk over båt og bane.

Da vedtok politikerne at 30 prosent av alt gods som ble fraktet mer enn 300 kilometer langs veien, skulle overføres til sjø eller jernbane. Rapporten konkluderte med at det var tilnærmet ingen endring mellom bruk av de ulike transportformene av gods i årene 2015-2019.

Ledig plass
Møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven har i flere år skipet ut møbler med kurs for Europa fra sin egen kai, og spart penger og utslipp på det.

Sjøtransportsatsingen fra Ekornes side har omfattet både endring i lagerstrukturen i Europa og et system for videretransport etter at møblene er kommet fram til kontinentet.

Behovet for å se sjøtransport som en del av et større system, er en av grunnene til blant andre Maritimt Forum tror det vil gi større effekt om vareeierne får støtte til å bruke sjøveien, i stedet for å støtte rederiene.

Publisert: 27.05.2021 13:49

Sist oppdatert: 28.05.2021 11:36

Mer om
Annonsørinnhold